İçişleri Bakanlığı, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na Fetullah Gülen’in koruma talebi, hangi gerekçeyle yakın bir koruma tahsis edildiği ve söz konusu korumanın son durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeleriyle gönderdi.

YAKIN KORUMA 1999'DA GERİ ÇEKİLDİ

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok imzasıyla komisyonun sorularına gönderilen cevaba göre Gülen, İBDA- C örgütünün hedefi olduğu gerekçesiyle koruma istiyor. Bir koruma kendisine tahsis ediliyor. 1997 yılında tekrar koruma sayısının artırılmasını talep ediyor ve koruma sayısı 3’e çıkarılıyor. 1998-1999 yıllarında 3 koruması var, 1999’da koruma sayısı 1’e indiriliyor. Amerika’da görevlendirilen yakın koruma Gülen’in yanında iki ay kalıyor.

Bilgi ve belgelere göre, 1999’da Gülen’in yurtdışında olması nedeniyle yakın koruma tahsislerine alınan kararlar uyarınca yakın koruma uygulamasına son veriliyor.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ İDDİASI

Komisyona gelen yanıtta, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Akgün ile ilgili şu işlemin yapıldığı açıklandı:
 "Fetullah Gülen'in 3 yıl korumalığını yaptığı, İzmir ili imamı olduğu iddiası ve yurt dışı görevinde iken Fetullah GÜLEN'i ziyaret ettiği yönünde hakkında disiplin soruşturması başlatılan eski 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bir personelle ilgili olarak, 02.06.2016 tarihinde toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca soruşturmanın genişletilerek adı geçenin yasa dışı örgüt üyeliği hususunun irdelenmesi yönünde ara karar verilmiş ve 18.11.2016 tarihinde toplanan ve ara kararı sonunda tekemmül ettirilen dosyayı yeniden görüşen Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca, adı geçenin Emniyet Teşkilatı disiplin tüzüğünün 8/42'inci maddesinde yer alan 'Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da üyelerini güvenlik kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya bu örgütler ile mensupları lehinde propaganda yapmak, övücü söz söylemek, bunlara ait sembol, işaret ve amblemleri taşımak, taşıtmak, bulundurmak' suçunu işlediği ve eyleminin meslekten çıkarmayı gerektirdiği kanaatiyle, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek-5'inci maddesi gereğince dosyanın karar vermeye yetkili disiplin kurulu olan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna tevdi edilmesine karar verildiği..."

AVAZTÜRK / Kürşat Türkdoğan