Amacımız tasarrufları artırmak ve cari açığı kontrol altında tutmaktır

Amacımız tasarrufları artırmak ve cari açığı kontrol altında tutmaktır

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Artık temel hedef borçların sürdürülebilirliği değildir. Amacımız özel sektör yatırımlarına alan açarak, tasarrufları artırarak, cari açığı kontrol altında tutarak, enflasyonla mücadeleyi ve finansal istikrarı destekleyerek bü

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Artık temel hedef borçların sürdürülebilirliği değildir. Amacımız özel sektör yatırımlarına alan açarak, tasarrufları artırarak, cari açığı kontrol altında tutarak, enflasyonla mücadeleyi ve finansal istikrarı destekleyerek ve yapısal reformlara mali alan sağlayarak büyüme potansiyelimizi yukarı çekmektir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Şimşek, komisyonda yaptığı sunumda, küresel gelişmeler ve Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, 2016-2017 yıllarında gelişmiş ülkelerin yılda ortalama yüzde 2,1, gelişmekte olan ülkelerin sırasıyla yüzde 4,3 ve 4,7 büyüyeceğinin öngörüldüğünü belirterek, Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerin ise yüzde 2,5 ve 3,3 oranlarında büyümesinin beklendiğini kaydetti.

"Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler arasında yer almak"

Bu çerçevede yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar yoluyla büyüme yapısını ve sanayide dönüşümü destekleyerek ekonominin rekabet gücünü ve verimlilik seviyesini artırmanın temel öncelikler olduğunu dile getiren Şimşek, "Hükümetlerimiz döneminde Türkiye, alt-orta gelir ülke grubundan üst-orta gelir grubuna yükselmiştir. Hedefimiz, yüksek gelirli ülkeler arasında yer almaktır" diye konuştu.

"KOBİ’lerin, esnafımızın ve kadınların işgücüne katılımının, istihdamının desteklenmesi önem arzetmektedir"

İşgücü verimliliğini artırmak için eğitimin ön koşul olduğuna işaret eden Şimşek, eğitimin yanı sıra becerilerin artırılması ve girişimciliğin özendirilmesinin de önem arz ettiğini, bu amaçla 2016 yılı Eylem Planı'nda eğitime ve işgücü verimliliğine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Yatırım ortamının iyileştirilmesinin de programın önemli bir parçası olduğunu dile getiren Şimşek, "Büyümeden toplumun tüm kesimlerinin daha iyi bir şekilde faydalanması için KOBİ’lerin, esnafımızın ve kadınların işgücüne katılımının, istihdamının desteklenmesi önem arzetmektedir. Bu yöndeki çabalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Mali disiplin ile kamu borç yükünü düşürdük"

Mali disiplinin hükümetin en çok önem verdiği hususların başında geldiğini belirten Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık temel hedef borçların sürdürülebilirliği değildir. Amacımız özel sektör yatırımlarına alan açarak, tasarrufları artırarak, cari açığı kontrol altında tutarak, enflasyonla mücadeleyi ve finansal istikrarı destekleyerek ve yapısal reformlara mali alan sağlayarak büyüme potansiyelimizi yukarı çekmektir. Hükümetlerimiz döneminde tesis ettiğimiz bütçe disiplini 2015 yılında da devam etmiştir."

"İnternet ve mobil bankacılık hızlı büyüme eğiliminde"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, yaptığı sunumda, bankacılık sektörünün temel göstergelerinin kuvvetli bir görünüme sahip olduğunu belirtti.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, internet bankacılığı ve mobil bankacılığın hızlı büyüme eğilimi gösterdiğini belirterek, "İnternet bankacılığı kullanan aktif müşteri sayısı 15 milyonun üzerine çıkarken, mobil bankacılıkta bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 88'lik artışla 9 milyon kişiye ulaştı" dedi.

SPK, 2016 yılı faaliyetleri için 118 milyon 649 bin lira ödenek teklifinde bulundu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2015 yılı bütçe ödeneğinin 109 milyon 496 bin lira olduğunu belirten SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, şunları kaydetti:

"Aralık ayı sonu itibarıyla gelir fazlası olarak genel bütçeye 83 milyon 169 bin lira aktarılmış, 85 milyon 329 bin lirası kurum giderleri olmak üzere toplam 168 milyon 498 bin 985 lira harcama yapılmış, 221 milyon 918 bin 760 lira gelir elde edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2016 yılı faaliyetleri için 2015 yılı ödeneğine göre yüzde 8’lik bir artışla 118 milyon 649 bin lira ödenek teklifinde bulunulmuştur."