Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’nun yazısı Kazakistan devlet gazetesinde yayımlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’nun yazısı Kazakistan devlet gazetesinde yayımlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun kaleme aldığı “Dünya Barışında Dinlerin Yeri ve İnsanlık Ahlakı” başlıklı yazısı Kazakistan Devleti resmi yayın organı Egemen Kazakistan gazetesinde yayımlandı.

Yazıda Kazakistan’da düzenlenen forumun gerçekleştirilmesinin dünya barışı ve insanlığın huzuru için çok kıymetli olduğunu belirten Topçu “dünya barışına katkı sunacak çok faydalı bir adım atılmıştır. Bu yıl altıncısı yapılan bu etkinliğin öncüsü, Türk dünyasının bilge lideri, Müslümanların Aksakalı Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’e büyük insanlık ailesi adına, bir Türk ve Müslüman olarak, dahası; insanlık aleminin mensubu bir insan olarak, Müslüman coğrafyalarda süren savaş ve terör vahşetinde canlarını yitiren masumlar adına minnet ve şükran duyguları içinde saygılarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

2-2-001.jpg

Yalçın Topçu’nun yazısından satır başları:

“İSLAM DİNİNİN VE DİĞER ÖĞRETİLERİN ORTAK DEĞERİ, AHLAK ÜZERİNE SÖYLEDİKLERİDİR”

“İslam dininin ve diğer öğretilerin ortak değeri, ahlak üzerine söyledikleridir. Hepsi ahlakı önemsemekte, iyi ahlaka sahip insanlarla dünyanın daha güzelleşeceğini, barış ve huzurun egemen olacağını dile getirmektedirler. Aralarındaki teorik farklar ayrıca değerlendirilebilir ama pratik söylemleri itibarıyla ahlak noktasında hedefleri aynı gibidir.”

“PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V.) SÖZÜ İSLAMIN ÖZÜNÜ ANLATMAKTADIR”

“Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in “ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” sözü esasında İslam dininin özünü anlatmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinde iyi ahlaka sahip insan vaazı en fazla öne çıkan değerdir. İyi ahlakın çerçevesiyle ilgili emir ve yasaklar dile getirilmiş, evrensel kuşatıcılığa sahip ilkeler sayılmıştır. İnsanların özünde eşitliğine vurgu yapılmış, bireysel ahlaki değerler yanında sevgi, saygı, barış, hür irade, dayanışma, hoşgörü, yardımlaşma gibi sosyal ahlaki özellikler de üstün tutulmuştur.”

“İSLAM AHLAKIYLA MEZCEDİLMİŞ DEVLET BİZE TARİHE MÜHÜR VURMA İMKANI VERMİŞTİR”

“Türklerin medeniyet tasavvurlarında ahlak, adalet, hoşgörü, saygı ve sevginin çok büyük yeri vardır. Türklerde zülüm yerine adalet, düşmanlık yerine barış, kin yerine hoşgörü gibi ahlaki ilkeler baş tacı görülmüş; egemenliği altında bulunan farklı unsurların da huzur içinde yaşamaları sağlanmıştır. İslam ahlakıyla mezcedilmiş devlet ve toplum düzeni biz Türklere insanlık tarihine mühür vurma imkânını vermiştir. Türk-İslam medeniyeti yüzyıllar boyu dünyaya ve insanlığa adaleti, barışı, güvenliği, refahı hâkim kılmış; insanlığı, çevreyi, bütün canlıları “Nizam ve Merhamet Medeniyeti” ile buluşturmuştur. Sultan Alpaslan’ın sözüyle; “ Türkler samimi Müslümanlardır.” Dine atfedilen kutsiyet her şeyden üstündür ve dünya işlerinde dinin alet edilmesi en büyük ahlaksızlık ve kötülük olarak kabul edilir. Türkler devlet düzeninde de toplumsal yaşamda da buna sıkı sıkıya bağlı çok özel bir millettir.”

“ÖZELEŞTİRİ YAPMAK ŞARTTIR”

“Bugün İslam âleminin ve diğer semavi dinlerle öğretilerin mensuplarının kendi medeniyet değerleriyle bir kısım çelişkiler yaşadığını belirtmemiz gerekiyor. Semavî dinlerin mensuplarının, insanlığın bu gün gelmiş olduğu noktada savaşlara ve dökülen kanlara, kirletilen çevreye, katledilen hayvanlara, yok sayılan kadınlar ve çocuklara, açlıktan ölenlerin yanında obezite ile mücadele eden milyonlara baktığımızda özeleştiri yapmaları şarttır. Sorun sadece dünyamızı insanlık için yaşanmaz hale getiren, faydasından çok zararı olan ticaret maddesi ilim ve teknoloji değildir, aynı zamanda ahlaki anlamda da vahim bir durum söz konusudur.”

“DİNLERİN SİYASALLAŞTIRILMASI İNSANLIĞIN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİSİDİR”

“Dinlerin çok fazlaca siyasallaştırılması ve kinci bir dil kullanılması bugün İnsanlık âleminin bence en önemli sorunlarından birisidir. Elbette bir kısım düşmanca bakış açısının etkisi vardır ama, bugün kafa kesen, insan yakan, gazla yok eden, sularda boğan, bombalarla parçalayan, insan onurunu yok sayan, bu durumlara engel olamayan, ilkel, işlevsiz ve dogmatik din algısı oluşmasında biz Müslümanların, İsevilerin, Musevilerin, Budistlerin, Hinduların, da hem hatası hem de eksiği söz konusudur.”

“KAN VE GÖZ YAŞI DİNMİYORSA DİN ADINA AHKAM KESENLERİN SÖYLEYECEK NEYİ OLABİLİR?”

“Bugün dünyada barışın hakim olması için dinlerin söylediklerinin hayatın her alanında belirleyici olması gerekir. Bu noktada dini önderlerin misyonu çok önemlidir. Din önderlerinin kamuoyu üzerindeki hâkimiyetleri yadsınamaz bir gerçektir. Din önderlerinin söyledikleri ve yaptıkları hem kişisel yaşamda hem de toplumsal yaşamda çok büyük güce sahiptir. Dolayısıyla dünya barışında din önderleri sırlı bir güce sahiptir. Dünyanın ve insanlığın barışa, adalete, hoşgörüye ve güvenliğe ihtiyacı var. Din adamlarının kolaycılık ve korkaklık yapmaması, sorumluluktan kaçmaması gerekir. Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, Suriye ve Filistin’de kan ve göz yaşı dinmiyorsa din adına ahkam kesenlerin söyleyecek neyi olabilir? “