Dev bankaya resmen ortak olduk!

Dev bankaya resmen ortak olduk!

Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası'na resmen ortak oldu. Altyapı yatırımlarını finanse edecek banka, Dünya Bankası'na da rakip olacak.

Bakanlar KuruluAsya Altyapı Yatırım Bankasının kuruluşuna ilişkin anlaşmanın onaylanmasını kararlaştırdı.Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankanın kuruluş anlaşmasına göre, altyapıya ve diğer üretim sektörlerine yatırım yapmayı, Asya'da sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı güçlendirmeyi, bölgesel işbirliğini ve ortaklığını teşvik etmeyi amaçlayan bankaya Türkiye, 26 bin 99 hisseye karşılık, 2 milyar 609,9 milyon dolarlık sermaye taahhüdünde bulundu.

Tüm işlemleri sağlam bankacılık ilkelerine uygun olarak yapılacak bankanın kayıtlı sermayesi 100 milyar dolar olarak belirlendi. Bölgesel 37, bölge dışı da 20 olmak üzere 57 üyesi bulunan bankaya, Çin yaklaşık 29,8 milyar dolar ile en yüksek sermaye taahhüdünde bulundu. Sermaye taahhüdünde Çin'i 8,3 milyar dolar ile Hindistan, 6,5 milyar dolarla Rusya izledi.

Banka, herhangi bir üyeye, kuruma, aracıya, siyasi alt birimine veya bir üyenin topraklarında faaliyete gösteren kuruluşlara ve bölgenin ekonomik kalkınması doğrultusunda çaba gösteren kuruluşlara finansman sağlayabilecek.

Banka, faaliyetlerini doğrudan kredi vererek, fon yatırımı yaparak, ekonomik kalkınma kredilerini kısmen veya tamamen garanti ederek, özel fon kaynaklarını kullanarak, teknik destek sağlayarak veya diğer finansman türleriyle gerçekleştirilebilecek.

Bir üyenin kabul etmemesi halinde banka, üye ülkenin topraklarındaki bir teşebbüsü finanse edemeyecek ve kaynakların herhangi bir üye tarafından orantısız ölçüde kullanılmasını önleyecek.

Ana ofisi Pekin olarak belirlenen banka, herhangi bir yerde ofis veya temsilcilik açabilecek. Çalışma dili İngilizce olan banka, denetlenmiş finansal bildirimlerinin yer alacağı yıllık rapor yayımlayacak.