Elveda Türkiye, Merhaba Mezopotamya!

Elveda Türkiye, Merhaba Mezopotamya!

Avaztürk yazarlarından Ömer Turan, "Elveda Türkiye, Merhaba Mezopotamya!" başlıklı yazısında tarihi uyarılar veriyor.

Şimdi bir şeyler yazacağım. Daha öncekilerde olduğu gibi; “abartıyorsun, o kadar da değil, mümkün değil, yine fitne yapıyorsun” diyeceksiniz. Siz bunları demeye, bende doğru bildiklerimi bedel ödeme ve linç edilme pahasına haykırmaya devam edeyim.

Mesele hepimizi yakından ilgilendiren hayati bir konu; Müslüman Türk’ün ismiyle, cismiyle Anadolu topraklarından silinme meselesi.

Kökü haçlılara kadar giden bu proje, uzun süredir uygulamada, şu günlerde de son aşaması için start verilmiş durumda. Projenin önünde tek bir engel var; Erdogan. Bu engel aşılırsa bin yıllık tarihi proje istenilen sonuca ulaşmış olacak.

Üst akıl, bin yıldır Müslüman Türkü Anadolu’dan silmek istiyor. Bizi asıl endişelendiren, üst aklın bu niyetinden ziyade, içerdeki bazı odakların bu ihanet projesini onaylamaları ve bu konuda Londra ve Washington’a gerekli teminatı vermeleridir.

Projenin uygulanma olasılığı tarih boyunca hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

Planın ilk aşamaları zaten uzun süredir yürürlükteydi.

Son yirmi yıldır, mozaik diye diye, çok kültürlü, çok dinli, çok dilli Türkiye diye diye, devlet ve onu oluşturan kurumlar, devleti kuran ve toplumun % 85'ini oluşturan asli unsur Müslüman Türk’ten yavaş yavaş arındırıldı ve arındırılıyor. Son dönemde bu süreç hızlandırıldı. Türklüğüne vurgu yapan hatta sadece onu dile getirenler, ya tamamen tasfiye ediliyor, yada da arka plana itilerek pasifize ediliyor. Onların yerine ise; önemli ölçüde, çok kültürlü, çok dinli ve dilli Türkiye’ye evet diyenler, yani azınlıkların çoğunluk üzerinde tahakküm kurmasına karşı çıkmayanlar getiriliyor.

Bu süreçte, etnik kökenden ziyade bakış açısına bakılıyor. Mesela devletin üniter yapısından yana tavır koyan Kürtler de tasfiye ediliyor, buna mukabil, Apo’ya sıcak bakan, özyönetim fikrini benimsemiş Türkler, özellikle öne çıkarılıyor. Zira Türk kökenli birilerinin bunları savunması çok daha tesirlidir.

Son dönemde, basınımızda, özelliklede mahallenin medyasında, Apo güzellemesi yapmayan isim yok gibidir; zaten yapmasalardı, o koltuklarda olamazlardı.

Uzatmadan asıl konuya yani Londra ve Wahiston’da söz verilen projenin kendisine gelmek istiyorum.

Kardeşlik adı verilen proje iki boyuttan oluşuyor. Projenin bir boyutu, Türkiye’nin doğusunda özerk bir Kürt bölgesinin kurulması; Sınırları belli, milli meclisi, seçilmiş valisi, bayrağı, marşı, öz savunma birlikleri ve bağımsız bir idari-mali-hukuki  yapısı olan özerk bir idare. Bu idari bölgede tüm yetki ve denetim Kürtler’de olacak. Tepkileri azaltmak için farklı bir isim kullanılabilir. Özerklik ya da özyönetim yerine doğrudan yönetim gibi herkesin sıcak bakacağı bir tabir kullanılabilir.

Projenin ikinci boyutu ise özerk Kürt idaresinin dışında kalan alanları, yani tüm Türkiye’yi kapsıyor. Burası için tam bir Kürt-Türk ortaklığı düşünülüyor. Bu amaçla ciddi anayasa değişiklikleri düşünülüyor. Kürt idaresi dışındaki bölgelerde yani Batı’da yaşayan Kürtlerin yaşadıkları yerlerdeki kültürel ve egemenlik haklarının anayasal güvence altına alınması düşünülüyor. Bu çerçevede, ilk etapta Kürt kimlik ve dili, anayasal güvence altına alınacak. Buna paralel, Türk kimliği ve ismi diğer unsurlara özellikle de Kürtlere baskı oluşturduğu ve demokratik çoğulculuk gerekçesiyle anayasadan çıkarılacak. Etnik kökene vurgu yapmayan çağdaş bir anayasa argümantasyonuyla bu radikal değişiklik meşrulaştırılmaya çalışılacak. Kürt kimliği ve Kürtçenin anayasaya girmesi ise temel haklar ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirilecek.

Radikal değişiklikler bununla sınırlı kalmayacak. Ülkenin ismi de değiştirilecek. “Türkiye ismi tüm unsurları kapsamıyor, sadece Türkleri kapsıyor, herkesi kapsayacak makul bir isim çok doğru ve adil olacaktır” argumantasyonuyla bu radikal değişiklik meşrulaştırılmaya çalışılacak. Bir çok derin AK Partili bu argümantasyonu uzun süredir kullanıyor zaten.

Yeni isim konusunda iki alternatif var;

YAZININ DEVAMINI AŞAĞIDAKİ LİNKTEN OKUYABİLİRSİNİZ