MAZLUMDER sahte öğretmen Ayşe Çelik’i savundu!

MAZLUMDER sahte öğretmen Ayşe Çelik’i savundu!

MAZLUMDER, Beyaz Şov'a canlı olarak bağlanan ve kendisinin Diyarbakır'da öğretmen olduğunu iddia ederek PKK propagandası yapan Ayşe Çelik’e sahip çıkarak kendisinin temennilerde bulunduğunu belirtti.

MAZLUMDER, Beyaz Şov'a canlı olarak bağlanan ve kendisinin Diyarbakır'da öğretmen olduğunu iddia ederek PKK propagandası yapan Ayşe Çelik’e sahip çıkarak temennilerde bulunduğunu belirtti.

 MAZLUMDER Basın Özgürlüğü İhlalleri Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kişi, Medya Ve Basın Mensuplarının İfade ve Yayın Hürriyetinin Kısıtlanması Kabul Edilemez!

Bir eğlence programı olan ve canlı yayınlanan Beyaz Show’a katılan, kendini Diyarbakır’dan Ayşe ÇELİK adında bir öğretmen olarak tanıtan izleyici, “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Ölen çocuklara sevinen insanlar var. Onlara hiçbir şey diyemiyoruz, yazıklar olsun demekten başka... Bomba seslerinden, kurşun seslerinden… İnsanlar susuzluk ve açlıkla mücadele ediyor; özellikle de bebekler ve çocuklar. Lütfen duyarlı olun ve sessiz kalmayın.” dilek ve temennilerinde bulundu.

 Programın sunucusu Beyazıt ÖZTÜRK de, izleyicinin sözlerine teşekkür etti ve “Elimizden geldiğince duyurabileceğimiz yerlerden duyurmaya çalışıyoruz. Bu söyledikleriniz bize ders oldu. Daha da fazla yapmaya devam edeceğiz. İnşallah o söylediğiniz barış dilekleri en kısa zamanda gerçekleşir” dileğinde bulundu.

Söylenen “sözler”, siyasal değil bir eğlence programında söylenince etkisi daha da güçlü olmalı ki, yazılı ve sosyal medyada gerek söz konusu TV kuruluşu, gerekse program sunucusu ve programa katılan Ayşe ÇELİK hakkında bir sosyal linç kampanyası başlandı ve ardından adli tahkikat.

En insani duyguyu bile “terör propagandasına” sokup dava açmak; her ifadeye, her eleştiriye terör, bunları dile getirenlere terörist demek demokratik yönetimlerde mümkün değildir. 

Bölgede olup bitenler hakkıyla takip ediliyorsa Ayşe ÇELİK’in ifadelerinin bölge halkı tarafından yoğunluklu bir şekilde paylaşıldığına da şahit olmuşlardır.

Dolayısıyla programa katılan Ayşe ÇELİK, Program sunucusu Beyazıt ÖZTÜRK ve programın yayınlandığı TV hakkında, terör propagandası yapmaktan soruşturma açılmasını ve her zeminde sosyal lince maruz bırakılmasını kabul edilemez buluyor ve bu tutumun düşünceyi ifade etme hakkına bir müdahale ve sansür teşebbüsü olarak görüyoruz.

Ayşe ÇELİK tarafından ifade edilen ve neticede bir bölgemizde yaşanmakta olan ve herkesçe malum olan bu olup bitenlerden dolayı adı geçenin böyle bir muameleye maruz kalması en temel ahlaki, hukuki ve insani değerlerin ilk fırsatta nasıl da çiğnendiğinin, kamusal iktidardan başlayarak toplumsallaştığının da bir göstergesi olarak ortaya çıktığını göstermektedir.

MAZLUMDER olarak çatışma ve şiddetin normalleştirilmeye çalışıldığı bu süreçte bu ortamın hâsıl ettiği trajediye dikkat çeken barışçıl her söylemin cezalandırılması ve mahkûm edilmesi girişimini kınıyoruz.

Düşüncelerin ifade edilmesinin artan oranlı şekilde yasaların kötüye kullanılarak hukuk dışı cezalandırmalara konu edilmesi, mevcut sorunların çözümüne katkı sağlamak bir yana hukuka olan güveni sarstığı gibi, en temel özgürlük alanlarını da kullanılamaz hale getirmektedir.

İnsan hakları kapsamında, insancıl hukukun ilkeleri hiç kimse ve hiç bir kurum için tehdit değildir ve böyle algılanması da hukuk normları acısından kabul edilemezdir.

Bu ve benzeri adli ve idari baskılamalar, hukuk devletinin zenginliği olan muhalif kanaat ve düşüncelerin izhar edilmesi hakkı üzerinde bir tehdit ve sansür algılamasına vesile olacak, her tür muhalif kanaatin idari ve adli tedbirle susturulduğu algısını güçlendirecektir. Bu anlayış ve kabuller, demokrasi ile idare edilen toplumlarda kabul edilebilir değildir.

Bu bağlamda Ayşe ÇELİK, program sunucusu Beyazıt ÖZTÜRK ve ilgili televizyon kuruluşu üzerinden sürdürülen bu linç kampanyasını kınıyor ve özgürlüklerin korunması, kişilerin onuru ve mahremiyeti konusunda başta siyasal iktidar olmak üzere yazılı/görsel ve sosyal medyayı daha özenli davranmaya çağırıyoruz.