Mustafa Barzani'nin mektubu 'Irak'a baskın yapın'

Mustafa Barzani'nin mektubu 'Irak'a baskın yapın'

Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'nin mektubu yeniden gündemde.

Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani, 1968 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a gazeteci Hulusi Turgut aracılığıyla gönderdiği mektuplarda Kürt halkının Irak'taki Arap yönetimi tarafından imha edildiğini bildiriyor, bu baskı rejimine engel olunması için Türkiye'nin yardım etmesini istiyordu. Bu mektup şimdi yeniden gündeme geldi

BİZ OSMANLI’NIN ÇOCUKLARIYIZ

‘‘Biz, Osmanlı'nın çocuklarıyız. Kader bizi, Türk kardeşlerimizden ayırdı. Şimdi biz, bu topraklarda özgürlük mücadelesi veriyoruz. Bağımsızlık hevesinde olmayan, mazlum bir milletiz. Bizi sindirmek isteyen Irak ordularına karşı kendimizi savunuyoruz. Hal böyle iken, büyük komşumuz Türkiye hakkında fena emeller besleyemeyiz. Bizi, büyük Türk Devleti'ne düşman göstermek isteyen kötü niyetli menfaatperestler var. Düşmanlarımız bizi Türkiye' ye kötü göstermek için olumsuz propaganda yarışındalar. Biz, yeraltı faaliyetleriyle toplanmış para istemiyoruz. Maddi yardımı, büyük Türk Devleti'nden direkt olarak istemeyi tercih ederiz. Bu konularda size geniş bilgiler vereceğim, siz de bizim ne kadar masum bir millet olduğumuzu görerek ve vicdanınızın sesini dinleyerek yazacaksınız.’’

CUMHURBAŞKANI SUNAY’A

20 Mayıs 1968

Mektup 1

Düşmana karşı kanımızı birleştirdik

Ekselans Cevdet Sunay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Başkan

Irak’ta yaşayan Araplarla eşit haklara sahip olmayı arzulayan ve sadece hak istedikleri için yedi yıldan beri savaş halinde bulunan ve buna paralel olarak dış dünyaya müracaatları ilgisizlikle karşılanıp anlaşılmak istenmeyen Irak'taki Kürt halkının isteklerini, siz ekselanslarına iletebilmek bahtiyarlığını, bölgemizi ziyaret eden bir Türk gazetecisini tanımak şerefine nail olduğumda bulabildim. Bu savaş, binlerce köyün, çiftliğin, camilerin ve diğer yerleşme yerlerinin tahrip edilmesine, halkımızın da sağlık ve eğitim hizmetlerinden mahrum kalmasına sebep olmuştur. 29 Haziran 1966'da, Irak hükümeti ile aramızda bir anlaşma planı hazırlanıp ‘‘ateşkes’’ kararı alınmış, fakat bugüne kadar o dahi bir sonuç vermemiştir.

HAYATIMIZ FECİDİR

Anlaşmanın ana noktaları, Irak hükümeti tarafından tanınmamakta, aksine yıllardan beri mevcut olan gergin durum değişmediği gibi, Iraklılar zaman zaman bizimle çarpışma yoluna giderek gerginliğin muhafazasına gayret etmektedirler. Ve bu şartlar altında Iraklıların bizim meselelerimizi barış içinde çözeceklerine inancımız kalmamıştır. Yaşamakta olduğumuz feci hayatımızı, siz ekselanslarına ve vasıtanızla Müslüman Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olan Türk halkına ve Türk hükümetine anlatıp Türklerle mevcut olan bağlılığımızın kuvvetlenmesini istiyoruz. Türklerle Kürtler, tarih boyu beraber yaşamışlar, İslam dini ile birbirlerine bağlanmışlar ve son olarak ortak tarihleri ve ortak amaçlarıyla, yaygın düşmanlarına karşı kanlarını birleştirmeleri, beraberliklerinin sembolü olmuştur. Bütün bunların yanı sıra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığımız toprakların Bağdat hükümeti tarafından alınışına, Türkiye Cumhuriyeti en iyi tanıktır.

IRAK’A BASKI YAPIN

Ümit ederiz ki, Müslüman ve barışsever Türk kardeşlerimizin, Kürt kardeşlerinizin zulüm altında tutulmasına ve imha edilmesine karşı olan İslam dini prensipleriniz, bizimle savaşan Irak'a karşı bir baskı olarak kullanılabilsin. Ayrıca, Irak'ın ablukası altında olan Kürt halkına her ne açıdan olursa olsun, yardımınızı diler, bu yardımın sizinle paylaştığımız sınır boyundaki emniyet ve kurulan barışın bozulmadan kabul edileceğine emin olmanızı isterim. İki taraf için de verimli ve tabii olacak bulunan bu karşılıklı temasın sağlanmasını yüce hükümetinizden sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu mektubumda kısaca anlattıklarımı bütün detayları ile izah edecek olan bir temsilcimizi kabul etmek şerefini bize bahşederseniz, ben ve Kürt halkı ekselanslarına minnettar olacaktır. Sayın Başkan, benim şahsi saygı ve takdirlerimi lütfen kabul buyurunuz.