1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. PARALEL VE PKK Cumhuriyet okurlarını da RAHATSIZ etti!
PARALEL VE PKK Cumhuriyet okurlarını da RAHATSIZ etti!

PARALEL VE PKK Cumhuriyet okurlarını da RAHATSIZ etti!

Bir grup Cumhuriyet okurunun “Gazetemizi geri istiyoruz” açıklamasının ardından ulaştığımız O isimlerden biri Avaztürk’e konuştu.

A+A-

Bir grup Cumhuriyet okuru “Gazetemizi geri istiyoruz” açıklaması yaptı. Yayınlanan metni önce Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Orhan Erinç'e, İcra Kurulu Başkanı Sayın Akın Atalay'a, Genel Yayın Yönetmeni Sayın Can Dündar'a ve Okur Temsilcisi Sayın Güray Öz'e ilettiklerini, ancak gazete ve vakıf yönetiminin kayıtsız kalması üzerine metni kamuoyuna açıklama zorunluluğunun  doğduğunu söyleyen okurlar tarafından yapılan açıklamada ayrıca “gelinen bu noktada susmanın, gazetemiz Cumhuriyet'in felaketine neden olacağını artık görüyoruz” ifadeleri de dikkat çekti.

Avaztürk olarak ulaştığımız o okurlardan biri olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir avukata ilk önce “Cumhuriyet Gazetesi’nin paralel yapıya evrilmesi ve PKK terör örgütüne yönelik yayınları mı en çok sizleri rahatsız etti?” sorusunu sorduk. Cumhuriyet okuru olan avukat ise verdiği cevapta sorduğunuz sorunun cevabı “GAZETEMİZİ GERİ İSTİYORUZ!” başlığıyla zaten verildi şeklinde konuştu.

Öte yandan MİT tırları ile ilgili haberlerin yayınlanmasının kendilerini rahatsız edip etmediğini sorduğumuzda ise bu konuda ise Cumhuriyet gazetesinden ayrı düşünmediklerini ortaya koydu.

Tespitimiz odur ki “Gazetemizi geri istiyoruz” diyenler paralel yapı ve PKK’ya olan yakınlıktan rahatsızlık duyarken MİT tırları ile ilgili haberin yayınlanmasını ifade özgürlüğü olarak görüyor!

 

Bir grup Cumhuriyet okurunun kamuoyuna yönelik olarak yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer veriliyor;

Sayın Yetkili,

Sizlere ilettiğimiz 11 Şubat 2015 tarihli "Cumhuriyet gazetesi yönetimine ve kamuoyuna duyuru" başlıklı yazımızda; "Gazete yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet gazetesinin eksen kaymasına 'katkıda bulunabilecek" kadro değişikliklerini ve yayınlarını çok büyük bir duyarlılıkla izleyeceğimizi" bildirmiştik.

Ülkemizin üst üste geçirdiği iki seçim atmosferi ve gündemi fazlasıyla işgal eden diğer konular nedeniyle bu güne kadar sustuk. Ancak, gelinen bu noktada susmanın, gazetemiz Cumhuriyet'in felaketine neden olacağını artık görüyoruz.

Biz okurlar, Cumhuriyet Vakfı'nın kuruluş senedinin "Sunu" bölümünde yer aldığı üzere "Cumhuriyet'in gerçek sahipleri"yiz. Yine aynı "Sunu"da Cumhuriyet Vakfı'nın, "Cumhuriyet'in okurlarıyla bütünleşmesinin somut koşullarını yaratmak" vakıf yönetimine ve gazete yönetimine bir görev olarak verilmiş, böylece "Okur, vakıf yoluyla gazetesini daha çok sahiplenecektir" denilmiştir.

Vakıf senedinin, anayasası sayılan "Başlangıç" bölümünde de, Cumhuriyet gazetesi ve vakfının temel ilkeleri şöyle belirlenmiştir:

"Cumhuriyet gazetesinin, yalnız Cumhuriyet'i, demokrasiyi savunmak; demokrasi fikir ve esaslarını yıkmaya çalışan her kuvvete karşı mücadele etmek; ülkemizde her anlamıyla gerçek bir demokrasi kurulması için bütün varlığıyla çalışmak; Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı 'aydınlanma' yolunda, aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba göstermek;  'İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Bildirgesi'ni demokrasinin evrensel anayasası olarak benimsemek; amaçlarına ancak Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü kapsamında ulaşılacağını temel ilke saymak; kimliği, ilkeleri ve amaçları bu uzun süre içinde belirlenip toplumda kök salan Cumhuriyeti aynı yörüngede yaşatmak; Cumhuriyet Türkiyesine, topluma ve Cumhuriyet okurlarına karşı bir ödev niteliğine dönüşmüştür. "

İşte, Cumhuriyet Vakfı'nın belirlenen bu ilke, amaç ve ödevlerinin, biz Cumhuriyet okurlarına verdiği sorumluluk, ödev ve yetkilendirmesiyle, vakfın ve Cumhuriyet gazetesinin bugün getirildiği durumu sorgulamak, yönetimi uyarmak ve çareler aramak, öneriler getirmek en doğal hakkımız ve görevimizdir.

Bilindiği üzere, Cumhuriyet Vakfı'nda, ardından da gazetemiz yönetiminde değişiklikler yaşanmış; gazeteyi atılıma geçirme iddiasıyla bir başkalaşma sürecine girilmiştir.

Bu süreç sonunda gelinen nokta bellidir. Gazete ekonomik olarak bunalıma sürüklenmiştir.

Yıllar sonra Ankara'da edinilen ve vakfın malı olan Ahmet Rasim Sokak 14 numaradaki binamız elden çıkarılmıştır. Daha da acısı, Nadir Nadi'nin düşüncesi ve kalıtı gereği kurulan Cumhuriyet Vakfı'na, vakıf kurucusu Berin Nadi tarafından bağışlanan Nadir Nadi'nin İstanbul'daki evinin satılmasıdır. 

Gazetemizin Ege'deki kalesi İzmir Bürosu dağıtılmış, gazetemizin Anadolu'daki yaşamsal kılcal damarları olan, çok küçük bedeller karşılığı özveriyle çalışan yurt muhabirleri ile de bağlantılar koparılmıştır.

Ayrıca, ekonomik nedenler ileri sürülerek, gazetemizin yüz akı,  Cumhuriyet Bilim Teknoloji eki, okurların tüm tepkilerine karşın kapatılmış, o eke yıllardır emek verenler dâhil, bir kısım Cumhuriyet çalışanları hoyratça işten çıkarılmışlardır.

Bir yandan ekonomik sıkıntı nedeniyle çalışanların işine son verilirken; vakıf senedimizin "Sunu" bölümünde sözü edilen "onurlu geçmişimizi geleceğe güvenle bağlama" amacı ile ters düşen, yakın geçmişte gazetemizin ilkeleri ile uyuşmayan eylem ve söylemleriyle tanınan kimi gazeteci ve yazarlar, gazetenin ekonomik çöküşüne neden olacak ücretlerle istihdam edilirken, gazetenin emektar yazarlarının yazıları "ekonomik bunalım" gerekçesiyle azaltılmıştır. Kimi yazarların yazılarına da son verilmiştir.

Gazetenin, yorum, haber ve sunuşlarında yaşanan başkalaşma da tüm bu olumsuz gelişmelere eklenince, tıpkı 12 Mart ve 1991 sürecinde olduğu gibi pek çok okur üzülerek gazetesinden uzaklaşmıştır. Gazete tirajındaki dramatik düşüş sizi uyarmalıdır!

Değerli İmtiyaz Sahibi, vakıf üyeleri ve gazete yöneticileri;

Gazetemiz Cumhuriyet, en zor süreçleri okuyucuların desteğiyle aşmıştır. Okuyucunun sesine kulak vermeden, okuyucuyu yok sayarak, gazetenin içine düşürüldüğü bu derin çıkmazdan kurtulamayacağı ortadadır.

Sorunları ele almak ve önerilerimizi paylaşmak üzere aramızdan bir temsil heyeti oluşturarak gazete ve vakıf yönetimi ile görüşmeye hazırız.

Biz, Cumhuriyet Vakfı senedinin "Başlangıç" bölümünde sıralanan ilke ve amaçlar doğrultusunda yayın yapan gazetemizi; emekleri, kalemleri ile yücelten yazarlarımızı, çalışanlarımızı, bürolarımızı ve değerlerimizi, kısacası ''Tehlikenin farkında mısınız!'' diyen gazetemizi geri istiyoruz! Oyalanmaya vakit yoktur.

Bunu istemek, bu metnin başında sağlam gerekçe ve dayanaklarıyla sıraladığımız gibi en doğal hakkımız, sorumluluğumuz ve görevimizdir.

Cumhuriyet gazetesi ve Cumhuriyet vakfı yönetiminin de bu isteğimizi yerine getirmesi gerek tarihsel, gerek manevi, gerekse de hukuksal bir ödev olmakla birlikte, aynı zamanda bir zorunluluktur.

Gazetenin ve vakfın içine düşürüldüğü bunalımdan kurtulması, gazetenin gerçek sahipleri olan biz okurların ve demokratik kitle örgütlerinin vereceği desteğe bağlıdır.

Bu gücün yok sayılması, ileride onarılması zor maddi, manevi ve hukuksal sonuçlar doğuracaktır.

Öneri ve taleplerimizin dikkate alınmasını ve gerekli adımların ivedilikle atılmasını bekliyoruz. Her olumlu ve olumsuz gelişmenin kararlılıkla izleyicisi olacağımızı da özellikle vurguluyoruz.

Not: Bu metin, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Orhan Erinç'e, İcra Kurulu Başkanı Sayın Akın Atalay'a, Genel Yayın Yönetmeni Sayın Can Dündar'a ve Okur Temsilcisi Sayın Güray Öz'e iletilmiş, ancak gazete ve vakıf yönetiminin kayıtsız kalması üzerine metni kamuoyuna açıklama zorunluluğu doğmuştur. 

Katılmak isteyenlerin imza ve önerilerini ankaracumok@gmail.com adresine bekliyoruz.

İletişim grubu:

Halil Sevinç

Nejdet Özer

Güneş Çakmakoğlu

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Meral Çiyan Şenerdi

SIRA NO    ADI SOYADI    GÖREVİ

1    Abbas Yıldırım    Mühendis

2    Adalet Kırmızı    Eğitimci-Add üyesi

3    Adnan Binyazar    Yazar

4    Agah Dikmen    ADD Çankaya Dis.Kurul üyesi

5    Ahmet Göksan    Kıbrıs Türk Kültür Der.Eski Bşk.

6    Ahmet Özer    Şair

7    Ahmet Yıldız    Yazar

8    Alaattin İşeri    ADD Keçiören Şube Ynt.Kuru Üyesi

9    Ali Can    Ankara Cumok

10    Ali Dündar    Eğitimci-Yazar

11    Ali Hızır Ar    Cumok

12    Ali Nihat Yavşan    Tiyatro Pembe Kurbağa

13    Alican Abay    İşçi

14    Alper Aktaş    Plastik Cerrah

15    Ankara Ekin Tiyatrosu    

16    Arzu Özbay    Cumok

17    Atilla Arslanhan    Eğitimci

18    Ayça Özer    İşletmeci

19    Aydın Kılınç    Emekli

20    Ayfer Dikbaş    Emekli

21    Ayfer Topallar    Hesap Uzmanı-Ankara Cumok

22    Ayfer Yüksel    Eğitimci

23    Ayhan Dönmez    Mühendis

24    Aysun Özkan    Cumok

25    Ayşe Atalay    Eğitimci

26    Ayşe Gökalp    Eğitimci

27    Ayşe Özbay    Cumok

28    Ayşe Sivişoğlu    Cumok

29    Ayşe Yaşar Bilgehan Demir    Emekli

30    Ayşegül Özen    Cumok

31    Aziz Sönmez    

32    Azmi Kişnişci    Yönetim Danışmanı-42 yıılık okur

33    Bahattin Kırılmaz    Cumok

34    Bahtiyar Akkoyun    Emekli

35    Bahtiyar Ceylan    Emekli

36    Banu Altıner    Cumok

37    Barış Eren    Tiyatro Sanatçısı

38    Barış Numanoğlu    Cumok

39    Belgin Özer    Ankara Cumok

40    Belgin Yılmazkaya    Bankacı

41    Berk Danışman    Tasarımcı

42    Berkan Altun    Cumok

43    Berkay Bektaşlar    Cumok

44    Berker Numanoğlu    Cumok

45    Birsen Sürmeli    Eğitimci

46    Buket Fatoş erol    Emekli

47    Burak Kocaoğlu    Cumok

48    Bülent İlk    Eski Çocuk Esirgeme Kurumu Gnl.Md.

49    Bülent Serim    Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sek.Yrd-Yazar

50    Can Güçlü    Öğrenci

51    Can Numanoğlu    Cumok

52    Celal Aksu    Danışman

53    Celal Binzet    Ressam

54    Cemil Eren    Ressam

55    Cevdet Bakın    Emekli

56    Cihat Oğan    Hekim

57    Coşkun Kartal    Gazeteci

58    Coşkun Şahinler    Mühendis

59    Çetin Örgen    TİHAK Ynt.Kurul üyesi-Ankara Cumok

60    Daver Darende    Yazar-Cumhuriyet Okuru

61    Demet Altıner    Cumok

62    Derya Körpeş    Cumok

63    Dil Derneği    

64    Doç.Dr.Ömer Adıgüzel    Ank.Üniversitesi Öğretim Üyesi

65    Doç.Dr.Yücel Çağlar    Orman Mühendisi-Yazar

66    Doğan Erkan    Avukat

67    Dr.Alper Akçam    Yazar

68    Dr.Melahat Sönmez    Hekim

69    Dr.Niyazi Altunya    Eğitimci-Yazar

70    Durmuş Koçdemir    Eğitimci

71    Ekrem Kabay    Eski Senatör

72    Elif Berke    Cumok

73    Emin Özdemir    Dilci-Yazar

74    Emin Saral    İşletmeci

75    Emine Ertürk    Emekli

76    Engin Birben Altaca    Ankara Cumok

77    Engin Tamer Çiçek    Cumok

78    Engin Tamer Çiçek    Cumok

79    Eray Özen    Cumok

80    Erdal Atıcı    Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğt.Bşk.

81    Erdal Çalı    Eğitimci

82    Erdal Çubuğuuzun    Cumok

83    Erdal Topallar    İşletmeci

84    Erdem Şanal    Cumok

85    Ergin Özüügür    Ziraat Mühendisi

86    Erhan Özen    Cumok

87    Erkan Coşkun    Cumok

88    Erol Alkan    Antrenör

89    Erol Kavraz    Ankara Cumok

90    Erol Özer    Emekli

91    Ersan Barkın    Hukukçu

92    Ertuğrul Özüaydın    Yazar

93    Esman Yıldız    Eğitimci

94    Fahrettin İmamoğlu    ADD Keçiören Şube Başkanı

95    Fatih Kaymakçıoğlu    Elektrik Mühendisi

96    Fatma Orhan     Gazeteci

97    Feriha Numanoğlu    Cumok

98    Feyzan Özbay    Cumok

99    Feyzi Coşkun    Eğitimci

100    Fidan Çavdar    Eğitimci

101    Figen Çakmakoğlu    Yazar-Ankara Cumok

102    Fikri Sivişoğlu    Cumok

103    Galip Karakuş    Emekli

104    Gökhan Adalı    Denizli Delikliçınar Dergisi Yayın Yönetmeni

105    Gökhan Günaydın    Eski Ankara Milletvekili

106    Gönül Hatay Eren    Ankara Cumok

107    Güher Yılmaz    Emekli Memur

108    Gülay Azaklı    Ankara Cumok

109    Gülay Ertürk    Emekli

110    Gülçin Akın    Cumok

111    Gülistan Poyraz    Eğitimci

112    Güliz Delikoç    Emekli

113    Gülser Erdoğan    

114    Günay Güner    Yazar

115    Güneş Çakmakoğlu    Ankara Cumok

116    Günhan Aydın    Yazar

117    Gürhan Fişek    

118    Gürol Saygı    Eğitimci

119    Güven Baykan    Cumok

120    Hafize Mutlu    Cumok

121    Hakan Özbay    Cumok

122    Halil Sevinç    Avukat

123    Haluk Çölaşan    Mali Müşavir

124    Haluk Işık    Sanatçı

125    Haluk Yalvaç    Ankara Cumok

126    Hamza Saykan    Eğitimci-Add üyesi

127    Hande Şahin    Cumok

128    Hasan Numanoğlu    Cumok

129    Hasan Yıldız    İşletmeci

130    Hatice Numanoğlu    Cumok

131    Hatice Sönmezler    Cumok

132    Hatice Şen    Cumok

133    Haydar Şahin    

134    Hayrettin Saral    İşletmeci

135    Hikmet Hazinedar    Avukat

136    Hikmet Selimoğlu    Cumok

137    Huriye Eraslan    Cumok

138    Hülya Altıner    Cumok

139    Hülya Bediz     Emekli

140    Hülya Can    Emekli Kütüphaneci

141    Hülya Kandemir    Eğitimci

142    Hülya Küçükaras    Bilgisayar Mühendisi

143    Hüseyin Atabaş    Şair

144    Hüseyin Aygün    Eski Tunceli Milletvekili

145    Hüseyin Çorlu    Esnaf

146    Hüseyin Öktemkan    Danışman

147    Hüseyin Polat    Ankara Cumok

148    Hüseyin Sağlam    Emekli Eğitimci

149    Hüseyin Yavaş    Eğitimci

150    Hüseyin Yurttaş    Şair

151    Işık Özkefeli    ADD Samsun Şube Başkanı

152    İbrahim Elibüyük     Hesap Uzmanı-Ankara Cumok

153    İbrahim Gündüz    Cumok

154    İbrahim Tanrıverdi    Öğretmen

155    İdil Yılmaz    Ankara Cumok

156    İkbal İşkondur    Emekli

157    İnci Numanoğlu    Cumok

158    İrem Sevcan Işık    Mali Müşavir

159    İrfan Gürkanlı    Mühendis

160    İsa Çapanoğlu    Mühendis

161    İsmail Sami Çakmak    Avukat

162    İsmet Abay    İşçi

163    Kadir Ozan    Nakliyeci

164    Kadriye Gümüş    Uzman

165    Kamil Aksoy    Ankara Cumok

166    Kamil Özdemir    Eğitimci

167    Kavaklıderem Derneği    

168    Kemal Ateş    Yazar

169    Kemal Coşkun    Cumok

170    Kenan Yıldırım    

171    Kezban Gökçeoğlu    Ankara Cumok

172    Kurtuluş Gürsoy    Emekli

173    Laçin Keleş    Cumok

174    Lale Baturalp    Avukat

175    Lale Işıldak    Cumok

176    Leyla Afşar     Sanatçı

177    Mahmut Aslan    Ankara Cumok

178    Mahmut Esen    E.Mülkiye Müfettişi

179    Mahmut Turgut    Fotoğraf Sanatçısı

180    Maide Dağaşan    Öğretim Görevlisi

181    Makbule Şahin     Emekli Öğretmen

182    Mehdi Bektaş    Hukukçu

183    Mehmet Almaç    Diş Hekimi

184    Mehmet Altıntop    Sendikacı

185    Mehmet Büyükbörekçi    Ankara Cumok

186    Mehmet Coşkun    Cumok

187    Mehmet Coşkun    Cumok

188    Mehmet Kayken    Serbest

189    Mehmet Nuri Atılgan    Emekli

190    Mehmet Tomanbay    Öğretim Üyesi

191    Mehmet Zaman Saçlıoğlu    Yazar

192    Melih Keser    Cumok

193    Memduha Kol    ADD Keçiören Şube Ynt.Kuru Üyesi

194    Meral Çiyan Şenerdi    Ankara Cumok

195    Meral Gülenç    Emekli

196    Meryem Gümüş    Mali Müşavir

197    Meryem Tuna    Emekli

198    Mesut Yavuz    Emekli

199    Metin Özbay    Cumok

200    Metin Turan    Yazar

201    Mine Kutluğtekin    Emekli

202    Mine Şanlı    Cumok

203    Miray Solak    Cumok

204    Muhammet Numanoğlu    Cumok

205    Murat Sayın    Karikatürist

206    Murat Solak    Cumok

207    Murat Talat Ünlü    Avukat

208    Murteza Demir    Vakıf Başkanı

209    Mustafa Celal Yenigün    Sigortacı

210    Mustafa Gazalcı    Eski Milletvekili-Eğitimci-Yazar

211    Muzaffer İlhan Erdost    TİHAK Başkanı-Yazar-Yayıncı

212    Muzaffer İzgü     Yazar

213    Mükremin Numanoğlu    Cumok

214    Münevver Oğan    Yazar

215    Münevver Özgür    Emekli-Ankara Cumok

216    Münevver Saygı    Eğitimci

217    Mürvet Daşgın    Emekli

218    Nahid Özdemir    Emekli

219    Nazım Mutlu    Ulusal Eğitim Derneği Başkanı

220    Necmettin Coşkun    Cumok

221    Necmiye Çölaşan    Ankara Cumok

222    Nejdet Özer    Ankara Cumok

223    Nejla Çelebi    Memur

224    Nejla Şanlı    Cumok

225    Nermin Topallar    Uzman Diyetisyen

226    Nesimi Dağdeviren    Cumok

227    Nesimi Kırmızı    Emekli-ADD Üyesi

228    Nevin Apaydın     Mimar

229    Nevin Coşkun    Cumok

230    Nevzat Kutlu    Cumok

231    Nevzat Özer    Ziraat Mühendisi

232    Nihat Yalçındere    

233    Nilgün Güney    Emekli

234    Nilgün Süer    Eczacı

235    Nuran Atis    Emekli

236    Nuran Erdem    Ankara Cumok

237    Nurgül Yılmaz    Klinik Psikolog

238    Nuri Cansel    Eğitimci

239    Nurtaç Özler    Ressam

240    Nusret Ertürk    Eğitimci-Yazar

241    Okan Sancaklı    Cumok

242    Okan Ünal    Cumok

243    Oktay Berkkan    Emekli

244    Olcay Lök    Doktor

245    Onur Aksoy    Cumok

246    Onur Aydın    Cumok

247    Orhan Tüleylioğlu     Yazar

248    Osman Kamil Coşkun    Cumok

249    Oya Fişek    

250    Ömer Faruk Eminağaoğlu    Hukukçu

251    Özden Güngör    Ziraat Mühendisleri Odası Bşk.

252    Özgür Keleş    Cumok

253    Özgür Numanoğlu    Cumok

254    Özlem Gökarslan    Eğitimci

255    Öznur Karaca    Cumok

256    Prof.Dr.Aziz Ekşi    Ank.Üniversitesi Öğretim Üyesi

257    Prof.Dr.Bilsay Kuruç    Eski DPT Müsteşarı

258    Prof.Dr.Cemal Talu    Eski Ank.Üniversitesi Rektörü

259    Prof.Dr.Erendiz Atasü    Yazar-Cumhuriyet Okuru

260    Prof.Dr.Hacer Ünlü    Hacettepe Ünv.Öğretim Üyesi

261    Prof.Dr.Kemal Kocabaş    Yeni Kuşak Köy Enst.Der.Genel Bşk.

262    Prof.Dr.Sedat Sever    Ank.Üniversitesi Öğretim Üyesi

263    Rahmi Taşpınar    Eğitimci

264    Rezzan Yorulmaz    Emekli

265    Rüstem Kara    Eğitim-İş Şube Başkanı

266    Rüveyde Çiçek    Mühendis

267    Sabriye Berke    Emekli-Ankara Cumok

268    Sadık Düzenli    Nakliyeci

269    Safiye Topallar    Vergi Müfettişi

270    Saime Kırıcı    Emekli Öğretmen

271    Sait Beyhan Çıngı    Ziraat Mühendisi

272    Sakine Baykan    ÇYDD Samsun Şube Başkanı

273    Savaş Sönmez    Araştırmacı-Yazar

274    Seçil Davut    Cumok

275    Seda Nur Kayalar    Cumok

276    Selahatin AY    Emekli

277    Selahattin Ak    Eğitimci

278    Selma Özbay    Cumok

279    Semra İğitaç    Emekli

280    Semra Meral Baysal    Emekli

281    Sercan Coşkun    Cumok

282    Serdar Balta    Cumok

283    Serdar Coşkun    Cumok

284    Serdar Şahinkaya    SBF-Öğretim Üyesi

285    Serkan Çorbacı    Cumok

286    Settar Akman    Yönetici

287    Sevgi Melek Yiğit    Eğitimci

288    Sevim Arslan    Cumok

289    Sevinç Öylü    Diş Hekimi

290    Seyhan Şimşek    Cumok

291    Seyit Ali Aydın    Ankara Cumok

292    Seyit Tekindor    Müzisyen

293    Sezer Numanoğlu    Cumok

294    Sibel Seval    Ankara Cumok

295    Sinan Kavak    Eğitimci-Sendikacı

296    Soner Şimşek    Cumok

297    Şahin Yıldız    Cumok

298    Şükrü Karaman    Gazeteci

299    Taner Doğan    Serbest

300    Taylan Özbay    Yazar,Yayıncı

301    Tevfik Kızgınkaya    Ziraat Müh.-Siyasetçi

302    Timur Özkan    Mimar-Gezgin

303    Tiyatro Pembe Kurbağa    

304    Tolga Batman    Cumok

305    TufanSüer    E.Jeoloji Mühendisi

306    Tuncer Akay    Cumok

307    Uğur Sivişoğlu    Cumok

308    Ulaş Koray Gökben    Cumok

309    Umut Gümüş    Makine Mühendisi

310    Utku Gümüş    Mak.Mühendisi

311    Ülfet Gönen Balcı    Emekli

312    Ülkü Ayşe Tepe    Eğitimci

313    Ümit Sarıaslan    Yazar

314    Ümit Yüksel    

315    Vahap Erdoğdu    Araştırmacı-Yazar

316    Vahide Tekcan    Danışman

317    Volkan Özer    Cumok

318    Vural Demirbaş    Cumok

319    Yasemin Işıldak    Cumok

320    Yavuz Yılmaz    Emekli

321    Yavuz Yılmaz    İnş.Mühendisi

322    Yılmaz Eser    ADD Keçiören Şube Ynt.Kuru Üyesi

323    Yılmaz Özbay    Cumok

324    Yrd.Doç.Dr.Cumhur Aydın    Atılım Üniversitesi Öğrt.Üyesi

325    Yurdagül Şahinkaya    Emekli

326    Yücel Erdoğdu    Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı

327    Zehra Arslan    Cumok

328    Zeynep Doğanay    Cumok

329    Zeynep Eren    Ressam

YASAL UYARI: Yayınlanan haberin tüm hakları AVAZ MEDYA Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.