SDÜ İlahiyat Dekan Vekili'nden skandala dair bildik açıklama: İftira, operasyon!

SDÜ İlahiyat Dekan Vekili'nden skandala dair bildik açıklama: İftira, operasyon!

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rifat Okudan, 2003 yılında yazdığı ve cinsel ilişkiye giren bir kişinin ilişki sırasında "hocasını, şeyhini hatırlaması durumunda, doğacak çocuğun bereketli ve güzel ahlaklı doğacağ

Dekan Vekili Okudan, yaptığı açıklamada, söz konusu makalede yer alan görüşün kaynak gösterilerek başka bir 'bilim adamından' alındığını ve kendisine aitmiş gibi gösterilerek hakkında algı operasyonu yapıldığını iddia etti. Makaleyi ortaya çıkaran AVAZTÜRK’ü de dolaylı olarak operasyonun merkezi gösteren Okudan’ın, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin internet sitesinden yayınladığı açıklama şöyle:

“07.03.2016 tarihinde bazı medya organlarında doğrudan şahsımla alakalı tamamen algı oluşturmaya yönelik, gerçeği yansıtmayan, iftira niteliğinde yalan bir haberle çirkin bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

İlmi ve akademik bir araştırma dergisinde 2003 yılında yayınlanan makaleme dayandırılan görüşler her ne kadar tarafıma aitmiş gibi gösterilse de, söz konusu makalede görüleceği gibi, başka görüşlerin yanında diğer bazı bilim adamlarının görüşleri olduğu açıkça ifade edilmiş ve bilimsel kaynak gösterme kriterlerine uygun olarak nakledilen görüşün geçtiği kaynağa dipnotla atıfta bulunulmuştur. Ayrıca konuyla ilgili atıf yapılmış olan bilimsel eserin künyesi makalemin kaynakçasında detaylı bir şekilde verilmiştir.

Makalede rabıtaya ilişkin klasik yaklaşımlar dile getirilirken ortalama görüşler yanı sıra diğer görüşe de yer verilmiştir. Tarafımızdan da konuya ilişkin akademik bakışın olgunlaşması ve belirginleşmesi amacıyla nakledilmiştir. Şahsi yaklaşımlarla hiçbir şekilde ilgili olmayan ve konusu içinde değerlendirilmesi gereken bir görüşü tarafımdan bugün açıklanıyor gibi gösterilmesi her türlü insaf ölçüsünün uzağındadır ve hiçbir vicdani ahlak ölçüsüyle izah edilebilecek nitelikte değildir.

Kişilik haklarıma doğrudan saldırı içeren, sosyal medya ve internet ortamında birçok ağır hakarete maruz kalmama ve akademik kimliğimin zarar görmesine sebep olan bu haberin yayınlanması habercilik mesleğinin temel kriterlerinden birisi olan doğru ve tarafsız habercilik anlayışına da  ters düşmektedir. Öyle ki 2003 yılında yayınlanmış olan bu makalemin, aradan geçen 13 yıl sonrasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’na Vekaleten atandığım 03 Mart 2016 tarihinden sadece birkaç gün sonra gündeme getirilmesi de oldukça manidardır.”

OPERASYON OLSA ATANMADAN ÖNCE HABER YAPILIRDI

Dekan Vekili Rifat Okudan’ın açıklamasında ifade ettiği bir operasyon söz konusu olsa AVAZTÜRK bu makaleyi onun atandığı 3 Mart tarihinden önce yapardı.

Son dönem, işlediği kabahatin hesabını vermekten kaçanların sarıldığı bir kavrama dönüşen “algı operasyonu” kavramı ile AVAZTÜRK’ü bir arada anmak mümkün olmadığı gibi, site olarak en büyük misyonumuz da bu millete ve milletin değerlerine saldıran, ülkenin bütünlüğüne kasteden “algı operasyonlarını” bozmak.

Okudan, açıklamasında, makalesinde yer alan görüşlerin şahsi yaklaşımlarla ilişkisi olmadığını da ifade ederek, haberimizin vicdani ve ahlaki ölçüyle izah edilemeyeceğini öne sürmüş.

“İnsanların cima halindeyken bir başkasını düşünmeye özendiren”, “şeyhini düşünen müridin azalarının harekete geçeceğini” olumlulayan bir görüşü, bilimsel diye nitelendirilen bir makalenin içerisine yerleştirmeyi ahlaki bulan bir anlayışın, bunu ortaya çıkaran habercilik refleksini ahlaki bulmasını elbette düşünemeyiz.

Ayrıca alıntılanan bu görüşlerin kaynağının, Dekan Vekili Okudan ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı noktasındaki açıklamayı da kendisine bırakıyoruz.

AVAZTÜRK ne bir operasyonel habercilik portalıdır ne de birileri adına algı operasyonu oluşturma anlayışının merkezi...

Bugün olduğu gibi yarın da din algısı üzerinden ve tasavvufu şemsiye yaparak sergilenecek her türlü sapkın anlayışla kimin sergilediğine bakmadan mücadele edeceğiz.

AVAZTURK.COM