Türkiye ile İran arasında yeni proje!

Türkiye ile İran arasında yeni proje!

Türkiye ile İran arasında faaliyete geçirilmesi planlanan e-TIR projesinin dünyada bir ilk olduğunu belirtildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İran ile e-TIR projesini faaliyete geçirmeyi planladıklarını, bunun dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Tüfenkci, bakanlık binasındaki Türkiye-İran eTIR Pilot Projesi tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Karayolu taşımacılığının içerisinde özel konumuyla TIR Sistemi ise ayrı bir değeri haizdir. Bugün TIR Sistemi 69 Akit Tarafa sahip ve 58 ülkede bilfiil uygulamada olan küresel bir gümrük transit rejimine dönüşmüştür. Tır sözleşmesi, Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan evrensel bir gümrük transit sistemidir. Bu sistem, günümüze kadar hazırlanan en başarılı uluslararası transit rejimi olmakla birlikte aynı zamanda küresel düzeyde uygulanan tek gümrük transit sözleşmesidir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik hedefi

Tüfenkci, "eTIR Sistemi'nin dünya çapında düzgün bir şekilde başlamasına ve tam otomasyona geçilmesine Türkiye öncülük etmiş olacak. Uygulamaya koyduğumuz eTIR Projeleri ile ulusal gümrük sistemleri ve diğer paydaşlar arasında güvenli veri değişimini sağlamayı ve eşyanın ülkelerarası düzenli ve güvenli aktarımını amaçlıyoruz. Aynı zamanda, TIR işlemlerinin etkinliğinin ve güvenliğinin artırılmasını, teminat sisteminin anlık takibinin yapılabilmesinin ve usulsüz uygulamaların elektronik veri değişimiyle en aza indirgenmesini hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Tüfenkci, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) ile Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (IRU) ortaklığında geliştirilen projeyi, Türkiye ve İran'ın uyguladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

'Sevkiyatlar başarıyla yapıldı'

"Pilot projelerden elde edilen sonuçlar sayesinde sistemde varsa aksaklıklar tespit edilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. eTIR Pilot Projemizin İşleyiş Kuralları Belgesi 26 Ekim 2015 itibarıyla yürürlüğe girmiş, 5 Kasım 2015'te ön testler yapılmıştır. Bu testlerin başarısı üzerine de pilot proje, ilk pilot sevkiyatlar ile Türkiye'den İran'a karşılıklı olarak 27 ve 28 Kasım 2015 tarihlerinde başlatılmıştır. İzmir-Tahran arası gidiş sevkiyatlarının başarıyla tamamlanması üzerine, dönüş sevkiyatlarının da proje kapsamında yapılması idarelerimizce uygun bulunmuş ve bu sevkiyatlar da başarıyla yapılmıştır. İran ve Türk TIR'ları, elektronik teminat kullanma suretiyle, tüm işlem ve bilgi aktarımını elektronik ortamda yapmışlardır. Tüm proje ortakları, tüm işlemleri anlık olarak elektronik ortamda takip edebilmişlerdir."

Projenin, gümrükten iş dünyasına-iş dünyasından gümrüğe elektronik veri değişimini tesis etmek üzere hazırlandığını vurgulayan Tüfenkci, "Sistemin işleyeceğine önce inanmak, sonra da yapmak üzere takım çalışmasıyla çok mesafeler kat ettik. İlk sevkiyatların ve hatta dönüş yolculuklarının da başarıyla tamamlandığını memnuniyetle gördük ve bu başarı uluslararası düzeyde kaydedildi. Önümüzdeki günlerde bir Türk firmasını daha İnşaallah, projemize ekleyeceğiz ve böylece elektronik imzayı test edeceğiz. Bugün ülkemizden başlayarak, ticaretin kolaylaştırılması, işlemlerin basitleştirilmesi ve aynı zamanda da etkinliğinin sağlanması için, kağıt ortamda yapılan işlemleri elektronik ortama aktarma sürecini başlattık. Başta eTIR olmak üzere, tüm çalışmalarımızla bir yandan ticareti kolaylaştırmayı, diğer yandan işlemlerin güvenilirliğini sağlamayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.