500 TL olarak belirlendi: Devlet vatandaşlara bir kerelik Ziraat Bankası aracılığı ile bu parayı verecek!

500 TL olarak belirlendi: Devlet vatandaşlara bir kerelik Ziraat Bankası aracılığı ile bu parayı verecek!

Resmi Gazete’de bugün yayımlandı. Vatandaşlara bir kerelik olmak üzere bu ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek. İşte yem desteğine ilişkin diğer detaylar…

17 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, deprem nedeniyle zarar gören illerdeki yetiştiricilere yem desteği verilecek. Söz konusu destek ödemeleri Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak. Bu kapsamda yapılan açıklamalara, Hayvancılık Bilgi Sistemi içerisinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı olan yetiştiricilere, sisteme kayıtlı hayvan sayılarını aşmamak ve üst sınırı Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) belirlenmek üzere yem desteği yapılacağı bildirildi.

Kim ne kadar destek alacak?

Büyükbaş (sığır, manda) için 500TL/baş , küçükbaş (koyun, keçi) için 50 TL/baş destekleme ödemesi yapılacak. Hak ediş düzenlemesine ve depremden etkilenen yerlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından belirleniyor. Ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık desteklemeleri için ayrılan destekleme bütçesinden karşılanacak.

Haksız yere yapılan ödemeler

Haksız yere yapılan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.