63 KPSS puanı olanlar: Memur olmak isteyenlere duyuruldu!

63 KPSS puanı olanlar: Memur olmak isteyenlere duyuruldu!

Memur olmak isteyenleri ilgilendiriyor. KPSS en az 63 puanı olanlar başvuruda bulunabilecekler. Verilen ilanda şartları sağlayan adayların 10 Mart 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilecekleri bildirildi.

Niğde İli Dündarlı Belediye Başkanlığı muhasebeci kadrosunda memur alımı yapacak. Bu kapsamda adaylardan istenilen şartlar açıklandı.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

screenshot-13.jpg

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 07.03.2023 – 10.03.2023 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Cumhuriyet mah. Balcılar cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Cumhuriyet mah. Balcılar cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine, başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin www.dundarli.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.