8 Haziran’a kadar başvurandan ücret alınmayacak: Araç sahiplerine duyuru yapıldı, karar alındı!

8 Haziran’a kadar başvurandan ücret alınmayacak: Araç sahiplerine duyuru yapıldı, karar alındı!

Araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran’a kadar başvurandan ücret alınmayacak. Ücret alınmayacak olan araçlar ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

TÜVTÜRK araç sahiplerine muayene gecikme bedeli ile ilgili duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, depremden etkilenen araç sahiplerinden 8 Haziran’a kadar başvuru yapmaları halinde gecikme bedeli alınmayacağı bildirildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Değerli vatandaşlarımız,

3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 128 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden afetten etkilenen araç sahiplerinden 8/6/2023 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde araç muayene gecikme bedeli alınmayacaktır.

Bu kapsama giren araçlar aşağıda belirtilmiştir:

OHAL illerindeki (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) istasyonlara müracaat eden ve muayene geçerlilik tarihi 6/02/2023 tarihi ve sonrası olan araçlar

Tescil adresi OHAL illerine kayıtlı olan araçların (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) diğer illerdeki muayene istasyonlarına müracaat etmesi durumunda muayene geçerlilik tarihi 6/02/2023 tarihi ve sonrası olan araçlar

OHAL illerinde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) arama kurtarma faaliyetlerinde ve bu kapsamda görevli olan ve muayene geçerlilik tarihi 6/02/2023 tarihi ve sonrası olan araçlar

1.madde kapsamına giren araçlar için herhangi bir belge ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır.

2 madde kapsamına giren araçların belgelerini ibraz etmeleri halinde bu kapsamdan faydalanacaktır.* Gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Adres bilgisinin bulunduğu araç tescil belgesi,

Araç tescil özet raporu,

Araç sahibi gerçek kişi veya kişilerden birinin ikamet adresini gösterir e-devlet çıktısı,

Araç sahibi tüzel kişi veya kişilerden birinin adresini gösterir ticaret sicil gazetesi,

Kuruluşu ticaret sicil gazetesinde yayınlanmak suretiyle yapılması zorunlu olmayan tüzel kişilikler için tüzük veya diğer ilgili resmi kayıt belgesi, esas alınacak ve bu belgelerden herhangi birinin ibrazı yeterli olacaktır. Bu belgelerde belirtilen adresin OHAL ilan edilen illerden birinde olmalıdır.

*OHAL illeri haricindeki istasyonlarda muayene hizmeti almak isteyen araç sahipleri için geçerlidir.

3. madde kapsamına giren araçların belgelerini ibraz etmeleri halinde bu kapsamdan faydalanacaktır. Gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlıklardan,

AFAD Başkanlığından,

Valiliklerden,

Türk Kızılayından,

Belediyelerden,

Kamu kurum ve kuruluşlarından,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından herhangi birinden alınmış, olağanüstü hal süresi içinde görevlendirildiğine dair belgenin aslı veya onaylı örneği ibraz edilecektir.