AFAD aylık 9 bin TL maaş ile şoför, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Başvurular başlıyor

AFAD aylık 9 bin TL maaş ile şoför, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Başvurular başlıyor

AFAD tarafından yayımlanan son personel alım ilanına göre aylık 8 bin 900 TL maaş ile personel alımlarının gerçekleştirileceği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayımlanan son personel alım ilanına göre 4 farklı kadroda toplamda 70 personel alımının yapılacağı öğrenildi. Şubat ayında başlayacak olan başvurular için gerekli olan detaylar AFAD tarafından paylaşıldı.

screenshot-24.png

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kişilerin başvuru yapmak için sağlaması gereken belli başlı genel ve özel şartlar bulunmaktadır. Burada genel başvuru şartları şu şekildedir;

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Özel başvuru şartları her kadro için ayrı ayrı verilmektedir. Belirlenen bu kadrolar koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför ve büro personeli kadrolarının sağlaması gereken özel başvuru şartları ilanın detaylarında yer verilmiştir.

Özel Başvuru Şartlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

MAAŞ TUTARLARI AÇIKLANDI!

Kadrolar için AFAD tarafından verilecek olan maaş tutarları kişilerin çalıştıkları sene yani deneyimlerine göre orantılı bir şekilde açıklandı. Verilen en yüksek tutar ise 8 bin 900 TL olarak belirlenerek tüm tutarlar tablo halinde şu şekilde verildi;

screenshot-25.png

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yakın zamanda başlanacağı bilinen bu personel alımları için kişilerin 1 Şubat 2023 saat 10:00 - 8 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını tamamlaması gerektiği öğrenildi.