Ankara'da çalışmak isteyenler dikkat! 168 Sözleşmeli Personel alımı başladı! Ortaöğretim, Lise ve Üniversite mezunları...

Ankara'da çalışmak isteyenler dikkat! 168 Sözleşmeli Personel alımı başladı! Ortaöğretim, Lise ve Üniversite mezunları...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 168 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımının detayları ise bir çok iş arayanı sevindirdi. Ortaöğretim, Lise ve Üniversite mezunlarının tamamının başvuru yapabileceği belirtildi.

Ankara'da çalışmak isteyenler için önemli bir duyuru yapıldı. Türkiye'nin en prestijli ve bir çok bilim insanını mezun etmiş olan dünya listesinde başarılı üniversiteler arasında adını yazdıran Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) personel alımı yapacağını bildirdi.

Ankara'da çalışmak isteyenler dikkat! 168 Sözleşmeli Personel alımı başladı! Ortaöğretim, Lise ve Üniversite mezunları...- Memuriyet için KPSS'ye hazırlanmış ve belli bir puan almış olan Ortaöğretim, Lise ve Üniversite mezunları için Ankara'da 168 kişilik kadro açıldığı aktarıldı.

Büro personeli, Teknik personel ve Destek personeli gibi farklı alanlarda alım yapılacak olan kadrolara ilişkin detaylar açıklandı.

GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):

Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adayların askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

3. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi:21.03.1988(dahil)-20.03.2005(dahil) aralığında olanlar kabul edilir.)

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

5. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evraklarına ek olarak alınacaktır.)

6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, "Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

7-000002.jpg

II-ÖZEL ŞARTLAR:

A-BÜRO PERSONELİ:

Ortak Şart: İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

III-BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet'ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.

3. 2022 yılı KPSS sonuç belgesi. (Üzerinde doğrulama kodu bulunan ve başvurulan pozisyonun gerektirdiği puan türünü içeren: (P3), (P93) veya (P94))

4.Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar için)

5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden barkodlu belge)

6.Destek Personeli/Basit Bakım ve Destek Personeli/Yemek Hizmetleri pozisyonuna başvuranlar için gereken Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesi.

7.e-Devlet kapısı üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi".

8. Tecrübeye ilişkin olarak SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge.

9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.)

**Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

**Başvuruda bulunacak adayların, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçenin doldurulması ve yukarıdaki belgelerin tamamlanması suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

**Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 20/03/2023 Pazartesi günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.

Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü- Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara

7-000003.jpg7-000004.jpg7-000005.jpg7-000006.jpg

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

*Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 10/04/2023 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

7-000007.jpg7-000008.jpg

*Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

*Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

*Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-210 3436 - 0312-210 3437 - 0312-210 2126 - 0312-210 3460 - 0312-210 3449