Bu haber sizi ilgilendiriyor olabilir! İlk kez e-Devlet üzerinden gerçekleşecek

Bu haber sizi ilgilendiriyor olabilir! İlk kez e-Devlet üzerinden gerçekleşecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçi kayıt sisteminin ilk kez e-Devlet üzerinden güncellenebileceği belirtilirken bunun için son tarih 28 Şubat olarak belirlendi.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir yeni duyuru yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçi kayıt sisteminin ilk kez e-Devlet üzerinden güncellenebileceği belirtilirken bunun için son tarih 28 Şubat olarak belirlendi. Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ile ilgili duyuruda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı yazılı açıklamada bulunurken yapılan açıklamanın detayları oldukça merak edildi.

Bugün itibari ile bir ilk gerçekleşti. Çiftçilerin ürün güncelleme işlemini artık e-Devlet üzerinden yapabilecekleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyurulurken detaylar dikkat çekti.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİ E-DEVLETTEN

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili tüm detaylara yer verilirken şu ifadeler yer aldı;

  • Tarım ve Orman Bakanlığının, tarımın dijitalleştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ÇKS kayıt yenilemeleri için 1 Ekim 2022 itibarıyla e-Devlet üzerinden başvuru imkânı getirilmişti.
  • Bu sürecin bir devamı olarak, ÇKS ürün güncelleme işlemleri de 1 Şubat’tan itibaren ilk kez e-Devlet kapısından yapılabilecek.
  • Güncelleme talepleri için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen de başvuruda bulunulabilecek.
  • Ürün güncelleme başvuruları 28 Şubat tarihinde sona erecek.

YAZILI DUYURU YAYINLANDI!

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde gerçekleşen önemli değişikliklerden bahsedildi. Tarım ve Orman bakanlığı tarafından yayınlanan 6 maddelik yönetmelik değişikliğinde yer alan ibareler şu şekilde;

1- ÇKS’ ye başvurular 1 Ekim itibarıyla e-Devlet üzerinden yapabilecek: ÇKS’ ye e-Devlet üzerinden yapılacak olan başvurularda yeni bir arazi eklemesi yapmayan yani bir önceki yıldaki ÇKS Dosyasında sadece ürün güncellemesi yapacak olan çiftçilerimiz yararlanacak olup, arazi bilgilerinde değişiklik yapacaklar ve ilk defa ÇKS’ye kayıt olacak çiftçiler ise İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

2- ÇKS ‘ye Başvuru süresi değişti: 1 Eylül-30 Haziran olan başvuru süresi 1 Eylül-31 Aralık olarak değişmiştir. Böylece 10 ay olan başvuru süresi 4 aya düşmüş oldu. Çiftçilerin 31 Aralık’tan sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS’ ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS’ ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının Şubat ayı içerisinde yapabililecekler.

3- Muhtar Aza İmzaları B Formunda artık olmayacak: Beyan edilen arazi/arazilerle ile ilgili ada, parsel, alan ve ürün bilgilerinin bulunduğu B formunda yer alan Muhtar ve Aza imzaları artık olmayacak. Aynı şekilde Kira sözleşmelerinde yer alan Köy Muhtarının yanında yer alan iki aza imzası 1 aza imzasına düşürülmüştür.

4- Ziraat Odası Çiftçi Belgesi ilk başvuru harici zorunlu olmayacak: ÇKS’ ye ilk defa kayıt olacak çiftçilerden kanunen bağlı oldukları ziraat odalarının herhangi birinden almış olduğu Çiftçi Belgesi istenecektir.

5- Kira Sözleşmesinin veya Muafakatnamenin Feshi: Kira sözleşmesinin tek taraflı feshi veya muvafakatnamenin geri alınması halinde noter marifetiyle yapılan fesih ihbar işlemiyle muvafakatnamenin geri alınması işleminin tebliğ/tebellüğ belgeleri ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

6- Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan tarım arazilerinin kullanılması: Taksitli satışlara konu araziler hariç olmak üzere; tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi istenecektir.
ÇKS yönetmeliği ile ilgili değişikliğe 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete’ den de ulaşabilirler.