Bugün saat 12.00’den itibaren başladı: Binlerce öğrenciye duyuru yapıldı!

Bugün saat 12.00’den itibaren başladı: Binlerce öğrenciye duyuru yapıldı!

Bugün saat 12.00’den itibaren başladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada ücret bilgilendirmesinde de bulunuldu. Buna göre, 11 il ve bir ilçede ikamet edenlerden YKS başvuru ücreti alınmayacak.

ÖSYM YKS duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, saat 12.00’den itibaren aday başvuruları başladı. Başvurular 23 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan ÖSYM şu ifadeleri kullandı:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2023-2024 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2023-YKS’ye başvuru yapmak ve sınavın ilgili oturumuna katılmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. 2023-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2023-AYT ve/veya 2023-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur. 2023-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

2022-2023 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler.

Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

Yükseköğretim Kurulunca, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarının 1. Sınıfına kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerine kayıt yaptıracak yabancı uyruklular hariç) yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilmelerine karar verilmiştir.