Kararname çıktı, TARSİM prim oranları Resmi Gazete’den yayımlandı!

Kararname çıktı, TARSİM prim oranları Resmi Gazete’den yayımlandı!

TARSİM, devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin prim oranları bu yıl için de belli oldu. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan prim ödemelerine ilişkin açıklama geldi.

Bir süredir beklenen Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin prim oranları yayımlanan genelge ile birlikte ortaya çıktı. “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” başlığıyla yayımlanan genelge ile pek çok soru yanıt buldu.

Beklenen destek primlerine ilişkin açıklama Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile geldi. Karardaki ‘üretici örgütü’ tanımının kapsamına, ‘Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun'a tabi tarım satış kooperatifleri ve birlikleri’nin de eklendiği yeni düzenleme kapsamında yer alan detaylar dikkat çekti. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

RİSKLERİN HASAR PRİM ORANI TESPİT EDİLDİ

kararname-cikti-tarsim-prim-oranlari-resmi-gazeteden-yayimlandi.jpg

Yayınlanan kararnamede; Tarım Sigortaları Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ‘Risk Paylaşımı ve Reasürans Planı’na işaret edildi. Bu plana göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2023 yılı boyunca, yani 1 Ocak-31 Aralık 2023 döneminde, akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak ulusal ve uluslararası piyasalara transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranına ilişkin yeni bir tespit yapıldı. Tespite ilişkin son karar ve oranlar ise, Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

TAMAMINA HASAR FAZLASI DESTEĞİ TAAHHÜT EDİLDİ

Havuzun üzerinde kalan kısım için yüzde 80 ile yüzde 95 arasında teminat veren yeni kararname, havuzun ve havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için yüzde 200 üzerinde teminat verdi. Münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşlarına ilişkin yüzde 200’ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla destek taahhüdü veren kararname, münhasıran köy bazlı kuraklık verim sigortası ile ilgili olarak yüzde 200’ü aşan kısmı için de tamamı itibarıyla hasar fazlası desteği yapılacağını bildirdi.