KPSS şartı yok! Üniversite belli kadrolarda toplam 316 kamu personel alımı yapacak!

KPSS şartı yok! Üniversite belli kadrolarda toplam 316 kamu personel alımı yapacak!

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre belli kadrolara toplamda 316 personel alımının gerçekleştirileceği öğrenildi. Başvuru için gerekli olan şartlar açıklandı.

Bugün Resmi Gazete ilanına göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne kamu personel alımının yapılacağı açıklandı. Başvuru yapmak isteyen kişiler için kadrolar ve başvuru hakkında tüm detaylara ilanda yer verildi.

ÜNİVERSİTE 316 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Bazı kadrolar için KPSS puan şartının arandığı bazılarında ise aranmadığı ilanda belirtilirken, toplamda 316 personelin yapılacağı bu üniversitede her kadro için gerekli olan özel başvuru nitelikleri ve kaç kişinin alınacağı gibi konular da belli oldu.

screenshot-30.pngscreenshot-31.pngscreenshot-32.pngscreenshot-33.pngscreenshot-34.pngscreenshot-35.pngscreenshot-36.pngscreenshot-37.pngscreenshot-38.pngscreenshot-39.png

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI!

Yayımlanan ilana göre kadrolar için geçerli olan genel başvuru şartları şu şekilde verildi;

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya askerlikle ilişiği olmamak.

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Bu başvuru şartlarının yanı sıra KPSS puan şartı aranan bölümler için,

Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacağı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacağı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacağı da ilanda açıklanan detaylardandır.

BAŞVURU TARİHİ!

Yayımlanan ilana göre üniversitenin resmi internet sitesinden yapılması gereken başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tamamlanması gerektiği ifade edildi. Kişilerin belirlenen bu tarihler arasında mutlaka başvuru yapmaları gerektiği de vurgulandı.