Lise mezunu itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacak: Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda…

Lise mezunu itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacak: Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda…

Lise mezunu itfaiye eri ve zabıta memuru alımı kadrolarında alım yapılacak. Verilen ilanda erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olanlar başvuruda bulunabilecek.

Yozgat ili Halıköy Belediye Başkanlığı personel alımı yapacak. Alımlar zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarında gerçekleştirilecek. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler sözlü ve uygulamalı sınav ile belirlenecek. Şartları sağlayanlar, istenilen belgeleri ile birlikte 17.04.2023 - 19.04.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (08.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne (Halıköy Belediyesi Hizmet Binası Fatih Mahallesi Belediye Bulvarı No:18/1 Halıköy Kasabası KADIŞEHRİ/YOZGAT) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilirler.

screenshot-7.jpg

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,