Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu: Alım yapılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu: Alım yapılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen ilanlar birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. MEB yeni bir ilan verdi. Verilen ilana göre, 3 Mart 2023 tarihine kadar Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alımları için başvurular devam edecek.

MEB Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Verilen ilanda adaylardan istenilen şartlar ve başvuru detaylarına yer verildi. Buna göre, aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 6 Şubat – 03 Mart 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden kabul edilecek.

Genel Başvuru Şartları

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,


b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),


c) Sözlü sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen asgari puanı almış olmak.


d) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.

Başvuru yapmak isteyenler özel başvuru şartlarına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ulaşabilirler.