Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 4 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 4 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazlara ilişkin satış ve imar planı değişiklikleri kararları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 4 taşınmazın satışını onayladı - Ankara'da 3, İstanbul'da 1 taşınmazın ihale satış usulüyle en yüksek teklifi veren firmalara satışı gerçekleşti.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara İli, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62186 ada ve 10 parsel numaralı 3.282,99 m² yüzölçümü taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 'satış' yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara İli, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesinde yer alan taşınmazın 7.100.000 Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kayaburun Şirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ihalenin iptaline dair kararının onaylanmasına karar verilmiştir.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara İli, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62184 ada ve 4 parsel numaralı 2.931,00 m² yüzölçümü taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 'satış' yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, taşınmazın 6.150.000 Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mahmut Cüneyt BÖKE'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair kararın onaylanmasına karar verilmiştir.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara İli, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62185 ada ve 3 parsel numaralı 2.466,00 m² yüzölçümü taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 'satış' yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın 5.650.000 Türk Lirası bedelle Kayaburun Şirketi'ne satılmasına, yükümlülükleri yerine getirmemesi haline teminatının idare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair kararın onaylanmasına karar verilmiştir.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Gümüşdere Köyü, 712 parsel numaralı 420,00 m² yüzölçümü taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 'satış' yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın 1.480.000 Türk Lirası bedelle Faruk Morina'ya satılmasına, yükümlülükleri yerine getirmemesi haline teminatının idare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair kararın onaylanmasına karar verilmiştir.