Senelerdir Ziraat Bankası hesabı olan tüm vatandaşlara duyuruldu: 4 Ay içinde şubeye giden parasını alabilecek, gitmeyen ise...

Senelerdir Ziraat Bankası hesabı olan tüm vatandaşlara duyuruldu: 4 Ay içinde şubeye giden parasını alabilecek, gitmeyen ise...

Senelerdir Ziraat Bankası hesabı olan tüm vatandaşlara duyuruldu. Banka internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 4 ay içerisinde, 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar şubeye başvuru yapılması gerektiğini bildirdi. Söz konusu açıklama z

Bankalarda hesabı bulunan vatandaşlar için zamanaşımı duyuruları yapılıyor. Ziraat Bankası bu sene zaman aşımına uğrayacak hesaplar hakkında bilgilendirme yaptı. Kamu bankası açıklamasında, listede bulunanların 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurması gerektiği belirtildi.

Söz konusu açıklamada şu bilgiler yer aldı:

411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Listeye bakın

Müşteriler listede olup olmadıklarını kolayca öğrenebiliyorlar. Bunun için Ziraat Bankası duyurular sayfası üzerinden “2023 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanetler” sayfasına ulaşmak gerekiyor. Burada Ad Soyad / Unvan ve güvenlik kodu bilgileri girilerek sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.