1. HABERLER

  2. İŞKUR İŞ İLANLARI

  3. TUBİTAK İŞKUR üzerinden memur alımı ilanı yayınladı! Başvuru şartları neler?
TUBİTAK İŞKUR üzerinden memur alımı ilanı yayınladı! Başvuru şartları neler?

TUBİTAK İŞKUR üzerinden memur alımı ilanı yayınladı! Başvuru şartları neler?

Tübitak-Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı İŞKUR üzerinden memur alım ilanı yayınlandı. Personel alım ilanında başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar da açıklandı.

A+A-

Türkiye İş Kurumu üzerinden Tübitak-Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı memur alım ilanı yayınladı.

Yayınlanan ilanda Tübitak-Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı  başvuru yapacak adaylarda aranacak özellikler de duyuruldu.

BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.


B) Özel Hususlar:

 

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

İŞ-KUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adayların Ek-1’de yer alan belgeleri, 14/10/2019 tarihinden itibaren 21/10/2019 tarihi mesai bitimi saat 17:30’a kadar uzay.ik.iskur@tubitak.gov.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 21/10/2019 mesai bitiminden sonra yapılan başvurular ile e-postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Belgelerini göndermeyen ya da eksik gönderenler ile geçersiz başvurular kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

KURA TARİHİ VE YERİ

Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi 30/10/2019 tarihinde saat 15:30’da ODTÜ Yerleşkesi TÜBİTAK UZAY 06800 Balgat Çankaya /ANKARA adresinde bulunan TÜBİTAK UZAY Enstitüsünde yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.uzay.tubitak.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini izleyebilirler. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Sözlü mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar www.uzay.tubitak.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1) İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede yer alan adaylardan kura çekimi öncesinde ilanda belirtilen şartları sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilmek üzere Ek-1’de yer alan başvuru evrakları incelenerek ilanda belirtilen şartları sağlamayan, evraklarını göndermeyen veya eksik gönderen adaylar geçersiz sayılarak kura çekimine alınmayacaktır. Geçerli başvuru yapan adaylar kura çekimine alınarak kura çekimi sonucunda belirlenen asil adaylar sözlü mülakata tabi tutulacaktır. Sözlü mülakata katılmayacağını bildiren asil adayın yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yedek aday mülakata davet edilecektir. Evrak kontrolünden sonra geçerli aday sayısı açık iş sayısının 4 katı veya daha az olması durumunda kura çekimi yapılmayacak ve geçerli tüm adaylar sözlü mülakata alınacaktır.

2) Sözlü mülakata alınacak asil adayların listesi;

a) Evrak kontrolünden sonra geçerli olan adaylar arasından açık iş sayısının 4 katı;

b) Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan evrak kontrolünden sonra geçerli olan adaylar arasından açık iş sayısının 4 katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile ayrıca (a) ve (b) maddeleri için açık iş sayısının 4 katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asil ve yedek aday listeleri www.uzay.tubitak.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

3) Sözlü mülakat tarihi ve yeri www.uzay.tubitak.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözlü mülakata girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4) Sözlü mülakatta tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

5) Mülakat komisyonu tarafından, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısının 2 katı yedek aday belirlenebilecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayan veya deneme süresi içinde işten ayrılan asil adayın yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

6) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav sonuçları, asil ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular www.uzay.tubitak.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

7) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

EK-1: TALEP EDİLEN BELGELER:

SIRA NO

ÖĞRENİM DURUMU

BAŞVURU YAPILACAK İLAN

TALEP EDİLEN BELGELER

ÖNLİSANS MEZUNU Bölümler:

Özel Güvenlik ve Koruma

Elektronik

Elektrik

Kontrol ve Otomasyon

Mekatronik

MEMUR (KORUMA)

1.Özgeçmiş

2.Diploma fotokopisi

3.Askerlik Belgesi

4.Silahlı Özel Güvenlik Görevli Kartı Belgesi Fotokopisi

*Nihai listede öncelik kapsamında gelen adayların, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini göndermesi gerekmektedir.

YETKİNLİK ÖZETİ:

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu Haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kartı Sahibi olmak.

4) Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.

6) Görevini devamlı yapmasına engel olablilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

7) Askerlik ile herhagi bir ilişiği olmamak.

8) Son başvuru tarihi itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak.

YASAL UYARI: Yayınlanan haberin tüm hakları AVAZ MEDYA Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.