Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alımları yapacak: Lise mezunları başvurabilir!

Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alımları yapacak: Lise mezunları başvurabilir!

Türk-Alman Üniversitesi çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak. Alım için adaylar 20 Mart 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.

Türk-Alman Üniversitesi avukat, büro personeli, kütüphaneci, mühendis, psikolog, tekniker, teknisyen, destek personeli, koruma ve güvenlik kadrolarında alım yapılacak. Adaylar, 20 Mart tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.

Başvurular, Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat ile gerçekleştirilecek.

screenshot-4.jpgscreenshot-5.jpgscreenshot-6.jpgscreenshot-7.jpgscreenshot-8.jpg

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak).

Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.