AB bütçesinde Türkiye’ye kısıntı

AB bütçesinde Türkiye’ye kısıntı

Avrupa Komisyonu’nun 2021-2027 yılları için hazırladığı bütçe önerisi Batı Balkan ülkeleri için "üyelik" hedefini yansıtırken Türkiye’ye umut vaat etmiyor. Uzmanlar mali yardımlarda kesinti olabileceğini kaydediyor.

Avrupa Komisyonu’nun 2021-2027 yılları için hazırladığı bütçe önerisi, Türkiye’nin tam üyelik perspektifinin daha da zayıfladığını ortaya koydu.

Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk’u, kriterleri karşılamaları halinde 2025 yılında AB’ye kabul etmeye hazırlanan Birlik, Türkiye ile ilişkilerini ise giderek "üyelik perspektifi" yerine "komşuluk ilişkileri" bağlamına oturtmaya devam ediyor.

Avrupa Komisyonu, üyeliğe hazırlanan ülkelere verilecek mali yardım bütçesini 2021-2027 döneminde toplam 12 milyar 865 milyon euro olarak öngördü. Katılım öncesi mali yardım bütçesi 2014-2020 yılları için, 11 milyar 698 milyon euro olarak belirlenmişti.

Uzmanlar, bu rakamların, AB’nin gelecek 10 yılda Türkiye’nin AB üyeliğini gerçekçi görmediğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyor, hatta Türkiye’ye yönelik mali yardımlarda da kesinti olabileceği konusunda uyarıyor. Avrupa Komisyonu’nun bütçe önerisinde kullandığı ifadeler de bu görüşü destekliyor.

2 Mayıs’ta kamuoyuna açıklanan belgede, aday ve potansiyel aday ülkelere verilecek yardımlara ilişkin bütçenin, "Batı Balkanlar Stratejisi bağlamında konumlandırıldığı" vurgulanıyor, ayrıca bunun "Türkiye ile ilişkilerdeki gelişmeleri yansıttığı" ifade ediliyor.

Değer Akal / Deutsche Welle Türkçe