İnternette telif ihlali son buluyor

İnternette telif ihlali son buluyor

Müzikten sinemaya, yayıncılıktan yazılıma kadar birçok sektörü yakından ilgilendiren Telif Hakları Yasası yeniden düzenleniyor

Sanat camiası arasında çıkan görüş ayrılıkları ve tepkilere sebep olan telif kanunu için Kültür ve Turizm Bakanlığı kolları sıvadı. 8 yıldır değişiklik bekleyen, telif hakları yasasını tekrar gündemine alan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bütün sektörün problemlerini çözüyor. Bakanlık, hazırladığı taslakta en büyük problemlerden biri olan lisans konusunu öncelik olarak ele aldı. Taslakla birlikte kullanıcıların lisanslamadan kaynaklanan problemleri ve lisans bedeli uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik kalıcı ve etkin çözüm mekanizmaları üretilecek. Diğer taraftan internet ortamında yaşanan telif hakkı ihlalleriyle ilgili çalışma yapılacak. Taslakla birlikte dijital alanda gerçekleşen hak ihlalleriyle ilgili mücadeleye yönelik yeni mekanizmalar ve internet kullanıcılarının farkındalığını artıracak tedbirler alınacak. Ayrıca, eser sahiplerine hak ettikleri hukuki koruma sağlanacak. Eser sahiplerinin haklarına getirilen istisna ve sınırlamalar yeniden ele alınarak, revize edilecek. Bu kapsamda; kütüphaneler tarafından gerçekleştirilen ödünç verme faaliyetleri ve bu faaliyetler karşılığında hak sahiplerine ödenecek bedeller, fotokopi yoluyla çoğaltımlar konusunda düzenleme yapılırken; müze ve arşivlerin koleksiyonlarında bulunan eserlerin yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla dijital arşiv oluşturulacak. Yeşilçam emektarları için de çalışma yapıldı. Piyasa şartları gözetilerek sinema eseri sahipleri ile oyuncularının haklarının güçlendirilmesi adına yeni düzenlemeler yapılacak. Kanun taslağı dün itibarıyla Bakanlığın internet sitesinde kamuoyunun görüşüne açıldı. Taslağa ilişkin teklif ve görüşler bakanlık tarafından değerlendirildikten sonra Bakanlar Kuruluna sunulacak.