İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen kaçırmasın! Güngören Belediyesi satılık daire ve dükkan fırsatı

İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen kaçırmasın! Güngören Belediyesi satılık daire ve dükkan fırsatı

Yükselen konut fiyatları İstanbul'da ev sahibi olmayı zorlaştırırken satılık daire ilanları arayanlara Güngören Belediyesi yeni fırsatlar sundu.

İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen kaçırmasın! Güngören Belediyesi satılık daire ve dükkan fırsatı - Ev sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşırken ucuz ev fırsatı arayan kişiler belediyelerin ve resmi kurumların ilanlarını takip altına almaya başlamıştı.

Ev satın almak isteyen kişilere yönelik olarak yeni bir satış ihalesi duyurusu yayımlayan kurumlar arasında Güngören Belediyesi de katıldı. Güngören Belediyesi tarafından yayımlanan ilan kapsamında 96 daire ve 9 dükkanın ihale yöntemi ile satılacağı ilan edildi.

GÜNGÖREN BELEDİYESİ ARSA VE KONUT SATIŞ İLANI! BAŞVURU BELGELERİ NELER?

Yayımlanan ilan kapsamında mülkiyeti belediyeye ait olan 105 taşınmazın 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre, “Kapalı Teklif Usulü" ile satılacağı ilan edildi. Satışa katılmak isteyenlerin teslim etmeleri gereken belgeler:

• Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

• Aslı ibraz edilmek şartı ile kimlik fotokopisi,

• İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi,

• İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

• Adli sicil kaydı,

• Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname,

• İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi olarak sıralandı.

gungeoren-1.jpg

İhale 16 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen kişi ya da kurumlar 16.02.2023 tarihinde saat 09:00’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisine teslim etmekle yükümlü tutulacaklar.