Nöbetçi öğretmen nedir, görevleri neler?

Nöbetçi öğretmen nedir, görevleri neler?

Türkiye'de milyonlarca öğretmenin ve vatandaşların araştırdığı nöbetçi öğretmen son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı.

Nöbetçi öğretmen nedir, görevleri neler? Türkiye'de milyonlarca öğretmenin ve vatandaşların araştırdığı nöbetçi öğretmen son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Bu doğrultuda öğretmenlerin hafta da bir gün tutmuş oldukları nöbette üç ek ders karşılığı kadar ücret almaktadırlar. Haftada en aza 1 nöbet görevi olan öğretmenlerin bilmesi gereken bazı kuralları yer almaktadır.

NÖBETÇİ ÖĞRETMEN NEDİR

Nöbetçi öğretmenler okullarında bulunan personel, öğrenci, evrak, bina ve araç gereçlere karşı yapılacak yada yapılması muhtemel herhangi durumlar karşısında sorumlu olarak bilinmektedir.

Nöbetçi öğretmenlerin bina içerisinde olduğu gibi aynı şekilde bahçede de nöbet tuttuğu ifade edilir. Bu süreçte öğrencilere dışarıdan ya da birbirleri ile gerçekleştirmiş oldukları iletişimleri önceden tespit edebilmek adına nöbetçi öğretmenler büyük önem taşımaktadır.

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN SORUMLULUK VE GÖREVLERİ

1- Tutulacak olan nöbetler okul idaresi tarafından belirlenir ve kimse kendisine göre değişiklik yapamaz.

2- Nöbet çizelgesi idarenin belirlediği Görev yerine asılır ve onaylanınca o gün yürürlüğe girmektedir.

3- Acil olmadığı sürece sırası gelen nöbet tutacak kişinin nöbet gününü terk etmemesi gerekmektedir. Bunun yanında nöbeti olan öğretmene çok mühim konular dışında izin verilmez.

4- Nöbete mazeretsiz gelen öğretmenler hakkında idare tarafından gerekli işlemler başlatılır.

5- Nöbetçi öğretmen derslerden 15 dk okula gelir ve derslerin bitiminden 15 dk sonra okuldan ayrılması gerekmektedir.

6- Günlük zaman çizelgelerini uygulamakla yükümlüdürler.

7- Öğretmenlerin zamanında derse girip girmediklerini ve öğretmeni gelmeyen sınıfların idareye bildirme işlemini yapmaları gerekmektedir.

8- Okuldaki elektrik aksamlı çalışan cihazları ısıtma ve sıhhi tesisatların çalışır olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu tesisatlar da bir problem tespit ettiklerinde ilgililere duyurmaları gerekmektedir. Bu, günlük yapılması gereken kontrollerdir ve her nöbetçi öğretmenin yapması elzemdir.

9- Okulda birden fazla öğretmenin bulunduğu durumlarda aralarındaki iş bölümü idare tarafından yapılır. Her öğretmen kendi koridorundan, katından ya da bahçesinden sorumlu tutulur.

10- Okulu tanıtmak veya herhangi bir faaliyet için gelen gruplar, Nöbetçi Öğretmen tarafından ilgilenilir.

11- Okulda yapılacak olan törenlerde nöbetçi öğretmence gerekli önem verilmelidir.

12- Okula her kim gelirse gelsin bu kişilerin kayıtlarının nöbet defterine kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrıca okulda meydana gelecek olan olağanüstü (deprem gibi) olaylarda bu deftere rapor halinde kaydedilmelidir.

13- İzinli olan veya herhangi bir mazeretinden dolayı derse gelmeyen öğretmenlerin yerine derse girmeleri gerekmektedir.

14- Öğretmenler kurulunca yapılan zümre, sınıf öğretmenleri gibi toplantılara katılmaları gerekmektedir.

15- Okul müdürü veya yardımcıları tarafından verilecek görevleri yerine getirmekle sorumludur.

16- Okulda bulunan nöbetçi öğrencilerin görevlerini yapması konusunda ilgilenmesi gerekmektedir.

17- Okulun eğitim ve öğretimini aksatacak hiçbir disiplinsizliğe mahal vermemesi ve bu konuda idareye yardımcı olması gerekir.