Türkiye'den Twitter'ın sahibi Elon Musk'a dev ceza yağdı!

Türkiye'den Twitter'ın sahibi Elon Musk'a dev ceza yağdı!

Rekabet Kurumu, Space X ve Twitter'ın sahibi dünyanın en zengin insanlarından olan Elon Musk'a dev ceza kesti. Kesilen cezanın oranı şoke etti.

Dünyanın en zengin iş ve teknoloji insanlarından olan uzay çalışmalarında tarih yazan Space X ve dünya siyasetinin de içinde yer aldığı sosyal medya platformu olan Twitter'ın sahibi Elon Musk'a Rekabet Kurumu'ndan ceza kesildi.

Türkiye'den Twitter'ın sahibi Elon Musk'a dev ceza yağdı! - Rekabet Kurumu, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasına yönelik olarak başlattığı inceleme sonucunda, 2 Mart 2023 tarihli toplantısında, Musk tarafından Twitter Inc.’in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesi uyarınca 'Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına' karar verdi.

tesla-spacex-ceo-elon-musk-twitter-ella-irwin.jpg

Rekabet Kurumu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İşlemin 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna;

İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,

Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. Musk'a 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir