2023 YKS konuları nedir? Sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil sınav konuları açıklandı!

2023 YKS konuları nedir? Sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil sınav konuları açıklandı!

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem nedeni ile eğitimde de büyük değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişikliklerden biri de YKS sınav konuları olmuştu. Sınavda sorulacak olan konular ise belli oldu.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük depremin ardından 10 ilde pek çok vatandaş hayatını, binlerce vatandaş da evlerini, yakınlarını kaybetti. Durum bu şekilde iken yakın zamanda açılması beklenen okullar da yaşanan bu felaket nedeni ile ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararların yanı sıra YÖK, ÖSYM tarafından da okullara, sınavlara ilişkin alınacak olan kararlar ifade edildi. Gelen bu bilgilerden biri de YKS, yani üniversite sınavında öğrencilerin 2. dönemin konularına dahil edilmeyeceği oldu.

SINAV KONULARI BELLİ OLDU!

Yaşanan deprem felaketi nedeni ile üniversite sınavına 2. dönemin konularının dahil edilmeyeceği ifade edilmişti. Bunun ardından yapılan açıklama ile birlikte YKS sınavına dahil edilecek olan konular şu şekilde açıklandı;

Matematik

 • Üslü ve Köklü İfadeler
 • Bilinçli Tüketici Aritmetiği
 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritma Fonksiyonu
 • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Gerçek Sayı Dizileri
 • Trigonometri
 • Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 • Trigonometrik Denklemler
 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Fizik

 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Dönerek Öteleme Hareketi
 • Açısal Momentum
 • Kütle Çekim Kuvveti
 • Kepler Kanunları
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
 • Elektromanyetik Dalgalar

Kimya

 • Kimya ve Elektrik
 • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektrot Potansiyelleri
 • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 • Elektroliz
 • Korozyon
 • Anorganik ve Organik Bileşikler
 • Basit Formül ve Molekül Formülü
 • Doğada Karbon
 • Lewis Formülleri
 • Hibritleşme-Molekül Geometrileri

Biyoloji

 • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
 • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 • Canlılık ve Enerji
 • Fotosentez
 • Kemosentez
 • Hücresel Solunum

Türk Dili ve Edebiyatı

 • Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki
 • Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
 • İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
 • 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye
 • Küçürek (Minimal) Hikâye
 • Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
 • Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)
 • Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
 • Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
 • Garip Akımını Temsil Eden Şiir
 • İkinci Yeni Şiiri,
 • 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
 • 1980 Sonrası Türk Şiiri

Tarih

 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya
 • Millî Mücadele
 • Atatürkçülük Ve Türk İnkılabı

Coğrafya

 • Ekstrem doğa olayları ve etkileri
 • Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
 • Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
 • Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
 • Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
 • Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
 • Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
 • Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
 • Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
 • Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi
 • Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi
 • Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
 • Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
 • Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu
 • Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri

Bu bilgilerin açıklanmasının yanı sıra ise MEB tarafından yapılan duyuru ile birlikte okulların 20 Şubat tarihinde açıklanmasının beklendiği ifade edildi.