KHK ile ihraç edilen FETÖ tutuklusu Emniyet Müdürü için 'kamikaze dalış' gibi İSTİNAF kararı!

KHK ile ihraç edilen FETÖ tutuklusu Emniyet Müdürü için 'kamikaze dalış' gibi İSTİNAF kararı!

Gaziantep İstinaf Mahkemesi’nde, ‘kamikaze dalış’ diye tanımlanabilecek skandal bir karara imza atıldı. Elazığ’da 4. Sınıf Emniyet Müdürüyken FETÖ şüphesiyle tutuklanıp ve KHK ile ihraç edilen Ali Özsoylar’ın terfi mülakatında başarısız sayılmasına ilişki

Ersin Yıldız/Özel Haber

Yargıda, tutuklu FETÖ şüphelileriyle ilgili verilen kararların tartışıldığı bir dönemde, Gaziantep İstinaf Mahkemesi’nden de skandal bir karar çıktı. Yargı çevrelerinde “kamikaze dalış” diye adlandırılan kararla, halen Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevinde FETÖ şüphesiyle tutuklu bulunan ve 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğünden KHK ile ihraç edilen Ali Özsoylar’ın Emniyet’in terfi mülakatında elenmesine yönelik itirazı haklı bulunarak, Elazığ 2. İdare Mahkemesi’nin red kararı istinaf yoluyla “oy çokluğuyla” bozuldu. Kararda "işlemin iptaline" de hükmedildi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi, Elazığ Emniyet Müdürlüğü’nde 4. Sınıf Emniyet Müdürü iken FETÖ şüphesiyle tutuklanıp KHK ile de ihraç edilen Ali Özsoylar’ın, Emniyet’in terfi mülakatında 45 puan alarak elenmesi kararının iptali için Elazığ 2. İdare Mahkemesi’nde açtığı 2016/575 esas nolu davada verilen, 28/10/2016 tarih ve 2016/1022 nolu red kararının, “istinaf yoluyla kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline” karar verdi. 3 kişiden oluşan mahkeme heyetinin, 2 Mart 2017 tarih ve 2017/217 sayılı kararının oy çokluğu ile alındığı ve karara üye hakim Abdurrahim Ay’ın muhalefet ettiği ortaya çıktı.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü Dava Dairesi’nin halen tutuklu bulunan ve 4. Sınıf Emniyet Müdürü iken KHK ile ihraç edilen Ali Özsoylar’ın başvurusunu haklı bulan istinaf kararında, “… söz konusu sınavın başarı düzeyini oluşturan puanın belirlenmesinde davacının bilgi ve yeterliliğinin objektif ve nesnel biçimde değerlendirildiğinden söz etmeye olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda; kıdem ve liyakat ilkesi uyarınca bir amirin bir üst rütbedeki görevlerin gereklerini yerine getirebilme niteliğinin bulunup bulunmadığını, dolayısıyla bir üst rütbeye terfi ettirip ettirilemeyeceğini belirlemek için yapılan sözlü sınavda, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılmadığı anlaşıldığından…” gibi ifadeler dikkat çekerken,  “Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulü ile, Elazığ 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 28/10/2016 günlü, E:2016/575, K:2016/1022 sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline…02/03/2017 tarihinde oyçokluğuyla kesin karar verildi” şeklinde hüküm tesis edildiği görüldü.

Karara, 3 Ekim 2016 tarihinde HSYK tarafından FETÖ şüphesiyle açığa alınıp tekrar göreve döndürüldüğü öğrenilen üye hakim Abdurrahim Ay’ın muhalefet şerhi düştüğü ortaya çıkarken, HSYK’nın, FETÖ şüphesiyle meslekten ihraç edilen ve aynı şüphe ile tutuklu bulunan Özsoylar için terfi mülakatından elenmesi sürecinde “objektiflik ve liyakat ilkesinin çiğnendiği” gerekçesi üzerine tesis edilen hükme imza atan yargı mensupları için nasıl bir tavır sergileyeceği merak ediliyor.