Never Ending Global Problem ( SONA ERMEYEN KÜRESEL SORUN )

Never Ending Global Problem ( SONA ERMEYEN KÜRESEL SORUN )

Women, men and children continue to be the targets of physical and sexual assault EVERYWHERE around the world!

(Saygideger takipcilerimiz, Ingilizce olarak sundugumuz haberimizin Turkce’ye uyarlanmis kisa ozetini akista okuyabilirsiniz)

Shortly after the new year, Paris UNESCO headquarters hosted a very important conference (6th -7th January), which has been successfully organised by the International Association SVS while marking its seventh international congress/conference on sexual violence.

Followed by more than 5Hundred participants and international media representatives, the two-day conference presented its fully detailed programme to its guests, then subsequently introduced its therapeutic workshops, led by medical doctors as well as the experts of the relevant themes.

While the highly respected association’s Chairwoman Dr Violaine Guérin, highlighting the progress made since the last congress; the French politician and a former member of the Senate of France Ms Muguette Dini; the 12th Permanent Representative of Albania to the United Nations Mr Ferit Hoxha; Prof Wissam El Hage; François Devaux, Alexandre Hezez; Marielle Vicet; Leila Miñano, Julia Pascual; Michael Moran (Ireland); Florence Tilkens; Anne Maurel were amongst many other leading names as well addressing the participants during the sessions.

1-180.jpg

SEXUAL VIOLENCE: WHAT HAPPENED IN THE WORLD IN 2019?

In one of the highlights, SVS’s International Development Representative Florence Tilkens, has pointed out about the Boomerang Effect of the topic, explaining the sensitivity of the matter.

‘The Boomerang Effect: In social psychology, we speak about boomerang effect when a persuasive process creates a reverse effect to the one expected thus strengthening the attitudes of the target instead of modifying them…’ said Ms Tilkens while continuing:

‘… Some of the consequences of the boomerang effect could be: Hostile reactions and men’s victimisation narrative; denials, even counter attacks; attacks on the reputation of the reporting victims and threats; or victims are accused of lies when reporting rape…’

4dd7168a-7f1c-4a97-8246-38354285ceb6.jpg

During the SVS’s Conference at UNESCO, the experts reminded to everyone that:

  • 1 in 4 government officials accused of sexual misconduct still in office today.
  • 35% of women worldwide have experienced sexual violence at some point in their lives. Less than 10% seek help from law enforcement.
  • 26% of minors worldwide (18% girls / 8% boys) have experienced sexual violence in 2018 (figures for 2019 are not yet available).
  • Females aged 16 to 19 years old are 4 times more likely to be victims of rape.
  • Transgender people are twice more likely to be victims of rape.

During the SVS presentations, amongst many important facts, some examples also drew the participants’ attention:

THE NORDIC CASE

  • 30% of females in Denmark, Finland, Sweden are victims of sexual violence by their sexual partners against an average 22% in the European Union.

THE INDIAN CASE

  • 100 rapes reported per day (females, males, children) according to the last recorded crime statistics – beginning of 2019.
  • 50% of children have been victims of one or several sexual abuses, according to a governmental survey.

THE BRITISH CASE

  • 1 in 6 men have been targets of rape or sexual abuse in the United Kingdom: This is 5 million men, of any age, social class, ethnicity or sexual identity!

KASHMIR: TODAY’S SITUATION

Kashmir is a divided region between India and Pakistan further to post-colonial partition. Despite the uprising, the Indian army has stationed its military and paramilitary in the area; hence, vast human rights abuses, extrajudicial killings, fake encounters, forced disappearances, rapes and increased violence has been associated with the alleged forces in the area.

Once pointed by the British academician Ms Sadia Mir ‘Rape is being used as a weapon by the Indian military and paramilitary forces in the Indian Occupied Kashmir’. In fact, Human Rights Watch, first identified ‘Rape’ being used as a War Weapon in Kashmir in 1988.

3-058.jpg

The 7th International SVS Conference in UNESCO once again reminded everyone that ‘Tackling sexual abuse is a global priority’ and when tackling this multidimensional epidemic problem, all the experts need to achieve working in coherence, while providing effective help and guidance within the society.

4-028.jpg

HABERIN TURKCE UYARLAMASI:

SONA ERMEYEN KÜRESEL SORUN:

Milyonlarca kadın, erkek ve çocuk dünyanın her yerinde fiziksel ve cinsel saldırı hedefleri olmaya devam ediyor!

Yeni yıldan kısa bir süre sonra, Paris UNESCO genel merkezi, uluslararası dernek SVS (www.stopauxviolencessexuelles.com) tarafından başarıyla düzenlenen çok önemli bir konferansa (6-7 Ocak) ev sahipliği yaptı.

5yuzden fazla katılımcı ve uluslararası medya temsilcisi tarafından takip edilen iki günlük konferans, ayrıntılı programını misafirlerine basariyla sundu. Konferansin hemen ardından, tıp doktorları ve ilgili temaların uzmanları tarafından yönetilen terapötik atölye uygulamasina gecildi.

Saygıdeğer dernek başkanı Dr Violaine Guérin, 7 yildan beri duzenlenen ve son kongreden bu yana kaydedilen ilerlemeyi vurgularken; Fransız politikacı ve Fransa Senatosu'nun onceki donem üyesi Senator Muguette Dini; Arnavutluk'un Birleşmiş Milletler 12. Daimi Temsilcisi Ferit Hoxha; Prof Wissam El Hage; François Devaux, Alexandre Hezez; Marielle Vicet; Leila Miñano, Julia Pascual; Michael Moran (İrlanda); Florence Tilkens; Anne Maurel, oturumlar sırasında katılımcılara hitap eden diğer önde gelen isimler arasında yer aldı.

CİNSEL ŞİDDET: 2019 YILINDA DÜNYADA NELER OLDU?

Oturum sirasinda vurgulanan temalar arasinda, SVS’nin Uluslararası Kalkınma Temsilcisi Florence Tilkens, konunun Boomerang Etkisi'ne dikkat çekerek mevzunun hassasiyetini açıkladı.

Bumerang Etkisi: Sosyal psikolojide, ikna edici bir süreç beklenenin tersi bir etki yarattığında, bumerang etkisinden bahsediyoruz, böyle bir tavir ile sekillenen etki, hedefleri değiştirmek yerine hedefin tutumlarını güçlendiriyor… ”dedi.

‘… Bumerang etkisinin bazı sonuçları şunlar olabilir: Düşmanca tepkiler ve erkeklerin mağduriyet anlatıları; inkarlar, hatta karşıt saldırılar; rapor eden mağdurların itibarına yönelik saldırılar; ya da mağdurlar tecavüz bildirirken, onlari yalan söylemekle suçlamak… ”

SVS’in UNESCO Konferansı’nda uzmanlar kamuoyuna muteakipteki hususlari da hatırlattı:

• Bugün cinsel suiistimalle suçlanan 4 hükümet yetkilisinden 1'I hala görevlerine devam etmektedir.

• Dünya genelinde kadınların% 35'i hayatlarının bir noktasında cinsel şiddet yaşamıştır. % 10'dan azı ise guvenlik kuvvetlerinden yardım istemektedir.

• Dünya çapındaki küçüklerin% 26'sı (% 18 kız /% 8 erkek) 2018'de cinsel şiddet yaşamıştır (2019 rakamları henüz mevcut değildir).

• 16 ila 19 yaşlarındaki kadınların tecavüz magduru olma olasılığı 4 kat daha fazladır.

• Trans bireylerin tecavüz magduru olma olasılığı iki kat daha fazladır.

SVS’in UNESCO’daki sunumları sırasında, birçok önemli gerçek arasında yeralan diger bazı örnekler de katılımcıların dikkatini çekti:

NORDİK DURUM

• Danimarka, Finlandiya ve İsveç'teki kadınların% 30'u cinsel partnerleri tarafından magdur edilmektedir; Avrupa Birliği'nde ortalama% 22'ye karşı cinsel şiddet mağduru mevcuttur.

HİDISTAN’DA DURUM

• Son kaydedilen suç istatistiklerine göre günde (bildirilen) 100 tecavüz vakasi mevcuttur (kadın, erkek, çocuk) – (2019'un başı verileri uyarinca).

• Devlet araştırmasına göre çocukların% 50'si bir veya birkaç kez cinsel istismarın kurbanı olmuştur.

İNGİLİZ DAVASI

• 6 erkekten 1'i Birleşik Krallık'ta tecavüz veya cinsel istismarın hedefi olmuştur: Bu her yaştan, sosyal sınıftan, etnik kökenden gelen veya cinsel kimliğe sahip 5 milyon erkektir!

KASHMIR: BUGüNKÜ DURUM

Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında bölünmüş bir bölgedir. Yorede suregelen pekcok ayaklanmaya rağmen, Hint ordusu askeri ve paramiliterlerini bölgeye yerleştirmistir; bu nedenle, geniş insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar, tecavüzler ve artan şiddet, bölgedeki iddia edilen güçlerle ilişkilendirilmiştir.

Akademisyen Sadia Mir'in vurguladigi uzere ‘Tecavüz, sozkonusu yorede halen, Hint İşgalini muteakiben, Keşmir'deki Hint askeri ve paramiliter kuvvetleri tarafından bir silah olarak kullanılmaktadır. Hatta, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Tecavüzun, ilk olarak 1988 yılında Keşmir'de bir Savaş Silahı olarak kullanıldigini tespit ettmistir’.

Sonuc olarak, UNESCO'daki 7. Uluslararası SVS Konferansı, 'Cinsel istismarla başa çıkmanın küresel bir öncelik olduğunu' kamuoyuna bir kez daha hatırlatirken; bu çok boyutlu salgın sorunuyla başa çıkilirken ise, tüm uzmanların toplum içinde etkili yardım ve rehberlik sağlayabilmek niyetiyle, tutarlı bir şekilde çalışmaları gerektigine isaret etmistir.