Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına ceza

Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına ceza

Rekabet Kurulu, NAOS İstanbul Kozmetik firmasına 4 milyon 965 bin lira idari para cezası uygulayacağını, uzlaşma usulü ile soruşturmanın sonlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına ceza - Rekabet Kurulu'nca kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmaya, rekabeti engelleme veya kısıtlayıcı ürünleri iddiasıyla yürütülen soruşturmayı karar bağladı. Firmaya 4 milyon 965 bin 727 lira 30 kuruş ceza kesildi.

20 Ekim 2022'te gerçekleştirilen toplantıda firma hakkında belirtilen hususlar üzerine soruşturma başlatıldı. Firmanın ihlal varlığı, uzlaşma ara kararı ve öngörülen azami idari para cezası oranı ile birlikte tutarı kabulü uzlaşma metni kurula gönderildi.

Kararda, NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandığı duyuruldu.

Rekabet Kurulunun 20 Ekim tarihinde ve sayılı kararı ile açılan soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Rekabet Kurulunun 12 Ocak ve sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte, sonlandırılmasına karar verdi.

NAOS İSTANBUL KOZMETİK CEZA

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2020 tarihli Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesinde değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir. Karar metninde;

  • NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,
  • Bu doğrultuda, anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 6.620.969,73- TL idari para cezası uygulanmasına,
  • 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulanmasına,
  • Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 4.965.727,30-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 5. Böylece Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildiği açıklandı.