Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı yeni kararları yayımlandı

Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı yeni kararları yayımlandı

Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı yeni kararları paylaşıldı.

Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı yeni kararları yayımlandı - Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni atama kararı, İstanbul Kültür Üniversitesi yabancı diller bölümü eğitim ve öğretim yönetmeliği, enerji piyasası düzenleme kurulu sayılı kararları paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince sona erdirilmiştir.

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal atanmıştır.

Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

TOEFL ITP: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Sınavını, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller Eğitim-İngilizce Öğretmenliği Programı öğrencileri ile birlikte İngilizce eğitim-öğretim yapan diğer önlisans ve lisans programlarında yeni karar alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 2 Şubat 2023 tarihli toplantısında, Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş.'nin sayılı kararıyla depolama lisansı kapsamında İzmir'in Aliağa içesinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin tadlil edilerek onaylanmasına karar verilmiştir.

1.png

Karar araçları ile yapılan teslim alma ve teslim etme işlemleri, iş günleri ve mesai saatleri içerisinde gerçekleşecek. Acil durumlarda, hizmet alan tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve hizmet verenin kabul etmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verilebilir.

Depolamada kaynaklanacak fireler hizmet veren tarafından her gün alanların kullanım oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu miktar Gümrük Mevzuatı'nda belirtilen limitleri geçemeyecektir.

Ödemelerin zamanında yapılamaması halinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari reeskont oranında gecikme faizi alınacaktır.

Hizmet bedeli faturasının ait olduğu ödeme gününü takip eden ve işbu da belirtilen süreleri içinde ödenmemesi veya bir tarife yılı içerisinde iki defadan fazla geciktirilmesi durumunda herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın hizmetlere son verilecektir.