30 Ocak Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yeni kararlar yayımlandı

30 Ocak Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yeni kararlar yayımlandı

Bugün Resmi Gazete'de yeni yönetmelik kararları yayımlandı.

30 Ocak Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yeni kararlar yayımlandı - Birçok yönetmelik kararı bugün yürürlüğe girdi. Üniversitelerde yönetmelik değişiklikleri yaşandı. Metnin yeni hali Resmi Gazete'de duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği' şeklinde değiştirilmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı 'Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği' olarak değiştirilmiştir.

Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim ve öğretim ile uygulanacak ölçme ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabulü, eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Öğrenciler, ilgili mevzuat esaslarına ve eğitimin özelliği olarak laboratuvar ve kliniklerde diş hekimliğine uygun kıyafetler giymek, yakalarına isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartlarını takmak zorundadır.

Öğrenci, Fakülte tarafından kendilerine sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımı ve korunmasından sorumludur. Öğrencinin hatalı kullanımından doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.