Altılı Masanın yeni seçim vaadi Kanal İstanbul iptal edilecek

Altılı Masanın yeni seçim vaadi Kanal İstanbul iptal edilecek

Açıklandığı ilk günden bu yana iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesi hakkında muhalefetten yeni adım geldi.

Açıklandığı ilk günden bu yana iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesi hakkında muhalefetten yeni adım geldi. Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklayan altılı masadan yeni seçim vaadi geldi.

Yapılmasına ilk günden bu yana karşı çıkılan Kanal İstanbul projesi hakkında yapılan açıklamada altılı masa seçimi kazanmaları durumunda Kanal İstanbul projesini iptal etme ve kapatılan Atatürk Havalimanı projesini ise geri açma sözü verdi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ İPTAL Mİ EDİLECEK?

Altı partinin yayımladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni kamuoyunda büyük yankı uyandırırken açıklanan metinde tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak kabul edilen Kanal İstanbul projesine de yer verildi. Yayımlanan metinde seçim barajının yüzde 35 seviyesine çekilmesinden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşe kadar çok sayıda düzenleme yer aldı. Yayımlanan bildiride kamu yönetimi bölümünde şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye Varlık Fonu'nu kapatacağız.

* Bakan yardımcılıkların kaldırıp, müsteşarlık sistemini kuracağız.

* Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.

* Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yapılandıracağız.

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

* Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.

* Hazine'yi Maliye Bakanlığı'ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yapılandıracağız.

* Kaynakları “Kanal İstanbul” gibi rant projeleri için değil Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP),
Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
kapsamındakiler başta olmak üzere tarımsal sulama projelerinde kullanacağız.

Böylelikle altılı masa açıklandığı ilk günden bu yana şiddetli karşı çıktıkları Kanal İstanbul projesini de iptal edeceklerini açıklamış oldu.