İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı nedir? Görevleri nelerdir?

İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı nedir? Görevleri nelerdir?

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için Cumhurbaşkanı adaylığı retti üzerine iki başkanın İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını sundu. Teklifi kabul edildi. Peki İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı nedir?

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Lideri Meral Akşener Altılı Masa görüşmelerinin ardından sert bir çıkış yaparak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaoğlu'nun adaylığını reddettiğini belirtmiş ve iki büyükşehir başkanı olan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını öne sürmüştü.

208079.jpg

İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı nedir? Görevleri nelerdir? Akşener'in önerisinin reddi üzerine bugün gerçekleştirilen altılı masa toplantısına teşrif etmeyeceğini belirten Akşener yeni bir öneri sundu. 2 Başkan için İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması teklifini sundu. Teklifinin kabul edilmesiyle Akşener Masaya geri döndü. Peki İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı nedir? İşte yanıtı...

İCRACI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI NEDİR? GÖREVLERİ NELERDİR?

İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı genel anlamı ile Cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanının hasta ya da yetkilerini kullanamadığı dönemde tüm yetkilerini kullanma hakkına saip olan kişi anlamındadır. 1761945.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcılarının genel tüm görevlerine sahip olabilirler. Demokrasi ortamında Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Bu atamanın ardından Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırk beş gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar icracı cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığı'na vekâlet eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.

Ayrıca Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, cumhurbaşkanı yardımcısı cumhurbaşkanına vekâlet eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Rapor başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde genel kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divan'a sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır