Kamu İhale Tebliği 2023 yayımlandı!

Kamu İhale Tebliği 2023 yayımlandı!

Kamu İhale Kurumu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile belirlenen eşik değerlerin ve parasal limitlerin güncellenmesi için beklenen tebliğ 25 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Müteahhitlerin ve kamu kurum kuruluşlarından ihale alan müteahhitlik firmalarının büyük bir merakla beklemiş oldukları Kamu İhale Tebliği (No: 2023/1) yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile beraber 2023 yılında uygulanacak parasal değerler yeniden belirlenmiş oldu.

Tebliğin amacı ise 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında arttırılması olarak ifade edildi. İnşaat malzemelerinde yaşanan artış nedeni ile söz konusu tebliğ uzun süredir bekleniyordu.

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2023/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%97,72) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 33.494.082,-TL (Otuzüçmilyondörtyüzdoksandörtbinsekseniki Türk Lirası) 66.224.498,-TL (Altmışaltımilyonikiyüzyirmidörtbindörtyüzdoksansekiz Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 4.004.034,-TL (Dörtmilyondörtbinotuzdört Türk Lirası) 7.916.776,-TL (Yedimilyondokuzyüzonaltıbinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 6.673.409,-TL (Altımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuz Türk Lirası) 13.194.664,-TL (Onüçmilyonyüzdoksandörtbinaltıyüzaltmışdört Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 146.815.969,-TL (Yüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbindokuzyüzaltmışdokuz Türk Lirası) 290.284.533,-TL (İkiyüzdoksanmilyonikiyüzseksendörtbinbeşyüzotuzüç Türk Lirası),

teblig-1.jpgteblig-2.jpgteblig-3.jpg

Yayımlanan tebliğ 1 Şubat 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek.