Türkiye ve Afrika Arasında Gelişen İlişkiler

Türkiye ve Afrika Arasında Gelişen İlişkiler

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un Afrika ve Türkiye ilişkilerine dair kapsamlı ve yenilikçi görüşlerini, ticari ve kültürel bağların geleceğini derinlemesine inceleyen özel bir haber.

Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin derinleşmesi ve genişlemesi, Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’un gündemindeki önemli meselelerden biri olarak öne çıkıyor. Torun, Afrika'nın Türkiye ile tarihsel bağlarının önemini ve bu ilişkilerin gelecekteki potansiyelini vurgulayarak, iki bölge arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekiyor.

Afrika ile Tarihsel Beraberlik ve Geleceğe Bakış

Cemalettin Kani Torun, Afrika ile Türkiye'nin tarihsel beraberliğini vurgularken, bu ilişkinin sadece geçmişle sınırlı kalmadığını, gelecekte de büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerinde eğitim, ticaret ve kültürel etkileşim gibi alanlarda daha aktif rol alması gerektiğinin altını çizen Torun, bu bağlamda iki bölge arasında gerçekleştirilen hava ulaşım anlaşmasının önemine de değiniyor. Bu anlaşmanın, kültürel ve ticari etkileşimi artırmada kilit bir rol oynayacağını belirtiyor.

Afrika'nın Kaotik Durumu ve Türkiye'nin Rolü

Torun, Afrika kıtasının sıklıkla darbe ve çatışmalarla gündeme gelmesine rağmen, bu kaotik durumun aşılması ve kıtanın bağımsızlık kazanarak refah seviyesini artırmasının mümkün olduğunu vurguluyor. Bu süreçte Türkiye'nin Afrika için önemli bir partner olabileceğini, kazan-kazan esasıyla bu ilişkinin sürdürülmesi gerektiğini ifade ediyor.

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu: Atılmayan Adımlar

2016 yılında başlayan ve son olarak İstanbul'da dördüncüsü gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun sonuçlarına bakıldığında, henüz önemli adımların atılmadığını gözlemleyen Torun, bu durumu eleştiriyor. Afrika genelinde kurulan iş konseylerinin sayısının ve Türkiye'nin kıtadaki ticaret müşavirliklerinin artışına rağmen, Türkiye'nin Afrika ile olan dış ticaretinde beklenen gelişmenin henüz sağlanamadığına dikkat çekiyor.

Ticarette Çeşitlilik ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması

Afrika ile ticaretin çoğunlukla Kuzey Afrika ülkeleriyle sınırlı kaldığını ve bu ülkelerle yapılan dış ticaretin çeşitliliğinin düşük olduğunu belirten Torun, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nın getirdiği fırsatların Türkiye tarafından yeterince değerlendirilmediğini vurguluyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin Afrika'ya yapacağı yatırımların ve ticaretin çeşitlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ediyor.