ABD’de Tüketici Harcamaları Gelir Büyümesine Rağmen Güçlü

ABD’de Tüketici Harcamaları Gelir Büyümesine Rağmen Güçlü

ABD’de tüketici harcamaları Temmuz ayında güçlü bir şekilde arttı, ancak gelirdeki artışa bağlı değildi. Tasarruf oranının düşmesi ve dayanıklı mal talebinin artması harcamaları destekledi. Enflasyon ise hizmetlerden kaynaklandı.

ABD’de tüketici harcamaları Temmuz ayında güçlü bir şekilde arttı, ancak gelirdeki artışa bağlı değildi. Aslında gerçek harcanabilir kişisel gelir önceki aya göre biraz azaldı. Aksine, Amerikalı hane halkı tasarruf ettikleri gelir payını azaltarak harcamalarda büyük bir artışa olanak sağlıyor. Bu durum, temel tüketici talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Gelirde Tek Seferlik Faktörler Etkili Oldu

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Temmuz ayında gerçek harcanabilir kişisel gelir (vergi ve enflasyon sonrası gelir) önceki aya göre %0,2 düştü. Bu, Haziran ayında kaydedilen %0,1’lik artıştan sonra geldi. Gelirdeki düşüşün arkasında bazı tek seferlik faktörler vardı. Bunlar arasında, federal hükümetin pandemi nedeniyle sağladığı ekonomik destek ödemelerinin azalması ve işsizlik sigortası ödemelerinin kesilmesi sayılabilir. Bu faktörlerin etkisi geçici olabilir ve önümüzdeki aylarda gelirde toparlanma görülebilir.

Temel ücret geliri ise artmaya devam etti. Temmuz ayında gerçek ücret ve maaşlar önceki aya göre %0,5 arttı. Bu, Haziran ayında kaydedilen %0,4’lük artıştan daha yüksekti. Ücret gelirindeki artışın arkasında, işgücü piyasasındaki iyileşme ve ücret baskısı yatıyor. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, Temmuz ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 arttı. Bu oran Haziran ayında %3,7 idi.

Harcamalarda Dayanıklı Mal Talebi Öne Çıktı

Reel kişisel tüketim harcamaları ise bir önceki aya göre %0,6 artış göstererek Ocak 2023’ten bu yana en büyük aylık artışı kaydetti. Reel harcamalar bir önceki yıla göre %3,0 artış göstererek Şubat 2022’den bu yana en büyük artışı sağladı. Bu, tasarruf oranının 4,3’ten %4,3’e düşmesiyle kolaylaştırıldı. Harcanabilir gelirin yüzdesi Haziran’da Temmuz’da %3,5’e yükseldi.

Harcamalardaki reel aylık artış, dayanıklı mal harcamalarında %1,4, dayanıksız tüketim harcamalarında %0,7 ve hizmetlerde %0,4 artıştan kaynaklandı. Hatırlayın, pandeminin başlangıcında dayanıklı tüketim harcamalarındaki artıştan sonra dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcamalar azaldı, ardından bir süre sabit kaldı. Ancak Aralık ayından bu yana dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcamalar artış eğiliminde.

Sonuç olarak, Temmuz ayında dayanıklı tüketim mallarına yönelik reel harcamalar Nisan 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz ayında dayanıklı tüketim malları reel harcamaları, pandeminin başlangıcından önceki aya göre %12,8 daha yüksekti. Ayrıca, dayanıklı mal talebindeki ilk artışın tedarik zincirlerini bozduğunu ve enflasyonun erken yükselişine katkıda bulunduğunu da hatırlatalım. Ancak artık tedarik zincirleri uyum sağladı ve mallarda enflasyon yok.

Enflasyon Hizmetlerden Kaynaklandı

Enflasyon ise tamamen hizmetlerden kaynaklandı. Dayanıklı mal fiyatları bir önceki yıla göre %0,8 düşerken, dayanıksız mal fiyatları %0,2 düştü. Ancak hizmet fiyatları %5,2 gibi güçlü bir artış gösterdi. Bu artışın arkasında, pandemi sonrası açılma ile birlikte hizmet talebindeki canlanma ve hizmet sektöründeki işgücü sıkıntısı yatıyor. Özellikle ulaşım, konaklama ve eğlence hizmetlerinde fiyatlar yükseldi.

Hükümet aynı zamanda Federal Rezerv’in favori enflasyon ölçüsü olan kişisel tüketim harcamaları deflatörü (PCE-deflatörü) ile ilgili verileri de yayınladı. Temmuz ayında bu oran, bir önceki yıla göre %3,3 artış göstererek, Haziran ayında kaydedilen %3,0’den yükseldi. Fiyatlar bir önceki aya göre %0,2 arttı.

Değişken gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, çekirdek fiyatlar Haziran ayında kaydedilen %4,1’den %4,2’ye yükseldi. Çekirdek fiyatları önceki aya göre %0,2 arttı. Enflasyonun bu ölçüsündeki hafif toparlanma, iş dünyası basınında pek çok tartışmaya ve endişeye yol açtı. Ancak bir ay bir trend oluşturmaz. Son aylarda enflasyonun genel gidişatı düşüşte. Temmuz ayındaki enflasyon artışının anlamlı olup olmadığını belirlemek için henüz çok erken.

Sonuç

ABD’de tüketici harcamalarının güçlü kalması ekonomik büyümeyi destekliyor. Ancak gelirdeki zayıf büyüme ve tasarruf oranındaki düşüş harcamaların sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca enflasyonun seyri de belirsizliği artırıyor. Federal Rezerv’in para politikasını nasıl ayarlayacağı ve ekonomiyi nasıl destekleyeceği önemli bir konu olmaya devam ediyor.