Anayasa Mahkemesi o KHK'yı iptal etti

Anayasa Mahkemesi o KHK'yı iptal etti

Anayasa Mahkemesi, bazı uzman kadrolarına özel hizmet tazminatı ödenmesini öngören Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmek kararı aldı.

Anayasa Mahkemesi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 375 sayılı KHK'ya eklenen ve bazı uzman kadrolarına özel hizmet tazminatı ödenmesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Ankara 5. İdare Mahkemesi, baktığı bir dava kapsamında söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, itiraz konusu kuralların 666 sayılı KHK ile belirlenen ücret ve tazminatın 657 sayılı Kanun'un 152. maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolara ödeneceğini düzenlediği anlatıldı.

Kuralların, 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklendiği belirtilen kararda, 666 sayılı KHK'nın 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında çıkarıldığına işaret edildi.

Kararda, dayanaklarını doğrudan Anayasa'dan alan olağanüstü hal KHK'larından farklı olarak olağan dönemlerdeki KHK'ların, bir yetki kanununa dayanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

KHK'lar ile dayandıkları yetki kanunu arasında çok sıkı bir bağ bulunduğunun altı çizilen kararda, "KHK'nın yetki kanunu ile olan bağı, KHK'yı aynen ya da değiştirerek kabul eden kanunla kesilir. KHK'nın Anayasa'ya uygun bir yetki kanununa dayanması, geçerliliğinin ön koşuludur. Bir yetki kanununa dayanmadan çıkarılan KHK'ların içeriği, Anayasa'ya aykırılık oluşturmasa bile bunların Anayasa'ya uygunluğundan söz edilemez." denildi.

Karada, 666 sayılı KHK'nın dayandığı 6223 sayılı Yetki Kanunu'nda kamu personelinin "atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esasları"ndan söz edildiği belirtilerek, mali haklara ilişkin bir ibareye yer verilmediği bildirildi.

Yetki Kanunu'nun amaç, kapsam ve ilkeleri bakımından kamu personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Bakanlar Kuruluna doğrudan bir düzenleme yapma yetkisi vermediği, bu nedenle iptali istenen kuralların Anayasa'nın 91. maddesine aykırılık teşkil ettiği kaydedildi.