Dövizle borçlanmaya "yatırım" ayarı geldi! 2 Mayıs'ta başlıyor...

Dövizle borçlanmaya "yatırım" ayarı geldi! 2 Mayıs'ta başlıyor...

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz geliri olmayan şirketlerin 2 Mayıs`tan itibaren döviz kredisi kullanamayacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, reel sektörün döviz  kurundaki iniş çıkışlara karşı korunması, kurda oynaklık ve risk priminin  azaltılması amacıyla döviz geliri olmayan şirketlerin dövizle borçlanmasına  yönelik düzenleme yaptıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda 2 Mayıs'tan itibaren döviz geliri olmayan Türkiye'de  yerleşik kişilerin, belirlenen bazı istisnalar dışında yurt dışından ve yurt  içinden döviz kredisi temin edemeyeceğini anlatan Şimşek, kamu kurum ve  kuruluşları, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve  finansman şirketlerince kullanılacak döviz kredileriyle, yatırım teşvik belgesi  kapsamında veya bazı yatırım mallarının finansmanında kullanılacak döviz  kredilerinin kapsam dışında olduğunu söyledi.

Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin faaliyetlerle  veya savunma sanayi projeleri, kamu-özel iş birliği modeli kapsamında  gerçekleştirilecek projelere ilişkin kullanılacak döviz kredilerinde de döviz  geliri şartı aranmayacağına dikkati çeken Şimşek, "Ayrıca ihracata yeni başlayan  firmaların döviz geliri şartı nedeniyle mağdur olmaması amacıyla ihracat  bağlantılarının ve muhtemel döviz gelirlerinin belgelenmesi kaydıyla bu  firmaların da muhtemel döviz gelirleri toplamı kadar döviz kredisi kullanmaları  mümkün olacak." dedi.

Büyümeye katkı sağlayacak yatırımların önünü açmak ve bu alanlara  yatırım yapacak şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni  istisnalar getirdiklerini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının 2 Mayıs'ta yürürlüğe girecek Sermaye Hareketleri  Genelgesi'ne yeni istisnalar ekledik. Buna göre devletin alım garantisi  kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların finansmanında  kullanılacak döviz kredilerinde döviz geliri şartı aranmayacak. Özelleştirme  ihaleleriyle bedeli döviz olarak belirlenen kamu ihalelerini kazanan Türkiye’de  yerleşik kişilerce temin edilecek krediler de kapsam dışı olacak. Ayrıca yeni bir  şirket payı alımı amacıyla kurulan ve bunun haricinde herhangi bir faaliyeti  olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce temin edilecek döviz kredileri de düzenleme  kapsamında olmayacak."

DÖVİZ GELİRİ OLANLARIN DURUMU 

Şimşek, döviz geliri olan Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından  ve yurt içinden kullanacakları döviz kredilerinde, kullanıcının kredi bakiyesinin  15 milyon dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı  ile mevcut kredi bakiyesi toplamının, son 3 yılın döviz gelirleri toplamını  aşamayacağını ifade etti.

Bankaların, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ve bu  kuruluşların yurt dışındaki şubeleri tarafından kullandırılan kredilerin döviz  geliri şartına ilişkin kurallara aykırı olarak kullanıldığı sonradan anlaşılması  durumunda söz konusu döviz kredilerinin son 3 yılın döviz gelirlerini aşan  kısmının geri çağrılacağını veya Türk lirası krediye dönüştürüleceğini belirten  Şimşek, şöyle devam etti:

"Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin yurt içinden veya yurt dışından  döviz kredisi kullanmaları mümkün bulunmayacak. 2 Mayıs'tan itibaren açık bulunan  ve kredi bakiyesi 15 milyon dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişiler  tarafından yurt içinden veya yurt dışından temin edilmiş olan dövize endeksli  krediler hiçbir şekilde dövize endeksli kredi olarak yenilenemeyecek, yeni  düzenlemede yer alan koşulları sağlamaması durumunda döviz kredisi olarak  yenilenmeyecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış döviz  kredileri ve dövize endeksli krediler, kredi bakiyesi hesaplamasına dahil  edilecek."