Emekli olamayan vatandaşa müjde

Emekli olamayan vatandaşa müjde

Emekli olamayan vatandaşlara 65 yaş maaşı bağlanıyor. 3 ayda bir ödenen maaş 705 TL'ye denk düşüyor. İşte 65 yaş maaşı almanın şartları

65 yaş aylığı alabilmek için sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık alınmıyor olması gerekiyor. 65 yaş aylığı 2017 yılı itibarıyla 235.21 TL. Ödemeler üç ayda bir yapıldığı için tutar 705.62 TL oluyor.

EMEKLİLER YARARLANAMIYOR

65 yaş aylığından emekliler yararlanamaz. Ayrıca 65 yaş aylığı alabilmek için malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri de alınmıyor olması şartı var. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı gerektiren bir işte çalışanlar da 65 yaş aylığından yararlanamazlar. Ayrıca işsizlik maaşı alanı da bu yardım kapsamıyor.

TORUNUN İŞE GİRMESİ ARTIK ETKİLEMİYOR

65 yaş aylığı alan kişi için gelir sınırı eskiden yaşadığı hanedeki kişiler üzerinden hesaplanıyordu. Yapılan değişiklikle 65 yaş üstü kişinin gelir sınırı yalnızca kendisi ve eşinin geliri üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla torunu işe girdi diye dedenin 65 yaş aylığı kesilmiyor.

BAŞVURULAR NEREYE, NASIL YAPILIYOR?

65 yaş aylığından yararlanmak isteyenler, ikametgahının olduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gidecekler. Başvuru formu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın internet sitesinde mevcut. Aylıkların PTT kartla ödenmesi de mümkün.

ŞARTLAR İÇİNDE MUHTAÇLIK SINIRI DA ÖNEMLİ

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, 65 yaş aylığı için bütün bu koşulların yanında bir de muhtaçlık sınırı söz konusu. Muhtaçlık sınırı hesaplanırken, 65 yaş üstü kişinin ve eşinin aylık her türlü gelirlerinin toplamı, asgari ücretin aylık net tutarının 3’te birinin üzerindeyse 65 yaş aylığı bağlanamıyor. Yani 2017 yılı itibarıyla 65 yaş üstü kişinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama geliri 423.58 TL’nin altındaysa bu kişiye 65 yaş aylığı bağlanabiliyor. Aksi halde aylık bağlanamıyor.

İŞSİZLERE DE YARDIM VAR

Öte yandan çok bilinmese de işsizlere de istihdam yardımı veriliyor. İstihdam yardımları temelde üç şekilde uygulanıyor. İlk olarak sosyal yardım alan bir kişinin iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf vb. giderleri için bir yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 TL ila 100 TL arası yardım alması söz konusu.

İŞE BAŞLAMA YARDIM

I Diğer yandan sosyal yardım alan kişinin işe yerleşmesi durumunda, aynı yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere, aylık asgari ücretin brüt tutarının 1/3’ü kadar nakdi yardım alması da söz konusu. 2016 yılı itibarıyla sosyal yardım alan bir kişi işe girerse 507 TL işe başlama yardımı alıyor.

DEVAM ETME ŞARTI VAR

Diğer yandan sosyal yardım alan kişinin işine düzenli olarak devam etmesi durumunda kömür, eğitim ve gıda yardımı talebi öncelikli olarak değerlendirilmesi de söz konusu oluyor.

KORKMAYIN, BİR YIL KESİLMİYOR!

Sosyal yardım alanların istihdama yönlenmemesindeki en önemli neden, işe girince sosyal yardımların kesilecek olması. Ancak Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımlarından faydalanan kişilerin ya da hanesinde bulunan herhangi birinin işe yerleşmesi durumunda 1 yıl boyunca Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları kesilmiyor.

HENÜZ ÇOK BİLİNMİYOR

İstihdam yardımları sosyal yardım alan kişiler içerisinde çok fazla bilinmiyor. 2015'te işe başlama yardımlarından 715 kişi yararlanmış. Bu kapsamda 37 bin 920 TL yardım yapılmış. İstihdama yönlendirme konusunda daha kapsamlı çalışmalar yürütülürse sosyal yardım – istihdam bağlantısı daha iyi kurulabilir.