EYT'den emekli olana tazminat şoku

EYT'den emekli olana tazminat şoku

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren kararı Yargıtay verdi. EYT düzenlemesinin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor. Mart ayında ilk emekli aylığını alacağı söylenilen EYT'lilere tazminat şoku.

EYT'den emekli olana tazminat şoku - Emeklilikte yaşa takılanlar 23 yıldır hem vatandaşın hem de devletin sırtına yük olmuş geçmiş hükümetlerin emeklilikte reform çalışmaları sonucu yaş, prim ve sigortalılık yılında değişikliğe giderek boyutu hesaplanamaz noktaya ulaşan vatandaşların sorunu nihayet çözüme kavuştu. Ay içerisinde Meclis'in gündemine geleceği, Şubat ayı içerisinde de hayata geçerek Mart ayında ilk emekli aylığı alacakları bekleniyor.

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi yakından ilgilendiren düzenleme ilerleyen günlerde Meclis'e intikal edecek. Düzenlemenin yasalaşması haline emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere şok karar çıktı. Yargıtay'dan tazminat şoku kararı geldi. Plan yapanların hayali suya düştü.

EYT'DE KIDEM TAZMİNATI

Yargıtay'ın karar vermesini sağlayan gelişmede, bir kamu kurumunda taşeron firmada çalışan işçi, emekliliğe ayrılmasına rağmen aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi ilerleyen yıllarda karşılaşacağı sorunu meydana getirdi. İşçi istifa ettikten sonra alamadığı tazminat hakkını İş Mahkemesi yoluyla almak isteyince mahkemeden çıkan karar herkesi şaşırttı.

Davacı işçi, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağını tahsil etti. Davalı şirket, sorumlu tutulmalarının yerinde olmadığını öne sürerek dava reddini talep etti. Mahkeme, işçinin istifa etiği ay aldığı ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanması gerektiğini hükmetti. Şirket kararı temyize taşıyınca devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YAŞLI AYLIĞI BAĞLANINCA TAZMİNATI ALIN!

Kararda; 'Emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki ücreti ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata esas ücretin 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Akıllara EYT düzenlemesiyle emekli olacak ama halen aynı işyerinde çalışmaya devam etmeyi planlayan işçiler için kıdem tazminatı uyarısı yapıldı. Uzmanlar yaşlı aylığı bağlandığı andan itibaren kıdem tazminatınızı alın diyerek mağduriyet yaşamamanız için tazminatın alınması gerekliliğine vurgu yaptı.