Gürcistan Ekonomisi 2023’ün İkinci Çeyreğinde %7,5 Büyüdü

Gürcistan Ekonomisi 2023’ün İkinci Çeyreğinde %7,5 Büyüdü

Gürcistan’ın GSYH’si 2023’ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda %7,5 büyüdü. Bazı sektörlerde üretim artışı yavaşlarken, bazılarında ise hızlandı. Bu makalede, Gürcistan ekonomisinin performansını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Gürcistan Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, Gürcistan’ın gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) 2023’ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda %7,5 büyüdü. Bu, önceki dönemde kaydedilen %7,7’lik artışın biraz altında bir performans oldu. Gürcistan ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında %6,1 daralmıştı.

Sektörel Performans

Gürcistan ekonomisinin büyümesinde sektörel olarak farklılıklar görüldü. Bazı sektörlerde üretim artışı önemli ölçüde yavaşlarken, bazılarında ise hızlandı.

Üretim Artışı Yavaşlayan Sektörler

İkinci çeyrekte üretim artışı yavaşlayan sektörler arasında konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, sanat, eğlence ve dinlenme, diğer hizmet faaliyetleri ve bilgi ve iletişim yer aldı.

 • Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe üretim artışı ilk çeyrekte %9 iken ikinci çeyrekte %15,7’ye yükseldi. Bu sektör, salgın nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri olarak kabul ediliyor.
 • Sanat, eğlence ve dinlenme sektöründe üretim artışı ilk çeyrekte %17,2 iken ikinci çeyrekte %4,2’ye düştü. Bu sektör de salgından olumsuz etkilenen sektörler arasında sayılıyor.
 • Diğer hizmet faaliyetleri sektöründe üretim artışı ilk çeyrekte %22,7 iken ikinci çeyrekte %16,5’e geriledi. Bu sektör, kişisel bakım, temizlik, güvenlik gibi hizmetleri içeriyor.
 • Bilgi ve iletişim sektöründe üretim artışı ilk çeyrekte %44,2 iken ikinci çeyrekte %20,2’ye indi. Bu sektör, telekomünikasyon, internet, yazılım gibi hizmetleri kapsıyor.

Üretim Düşüşü Yaşayan Sektörler

İkinci çeyrekte üretim düşüşü yaşayan sektörler arasında tarım, ormancılık ve balıkçılık, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedariği, imalat ve su temini yer aldı.

 • Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe üretim ilk çeyrekte yıllık bazda %2,3 azalırken ikinci çeyrekte %7,1 azaldı. Bu sektörün performansını etkileyen faktörler arasında hava koşulları, üretim maliyetleri, pazar talebi gibi unsurlar bulunuyor.
 • Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedariği sektöründe üretim ilk çeyrekte yıllık bazda %0,1 artarken ikinci çeyrekte %7 azaldı. Bu sektörün performansını etkileyen faktörler arasında enerji fiyatları, enerji tüketimi, enerji ithalatı ve ihracatı gibi unsurlar yer alıyor.
 • İmalat sektöründe üretim ilk çeyrekte yıllık bazda %6,6 azalırken ikinci çeyrekte %2,8 azaldı. Bu sektörün performansını etkileyen faktörler arasında üretim kapasitesi, hammadde temini, iç ve dış pazar talebi gibi unsurlar bulunuyor.
 • Su temini sektöründe üretim ilk çeyrekte yıllık bazda %0,5 artarken ikinci çeyrekte %1,5 azaldı. Bu sektörün performansını etkileyen faktörler arasında su kaynakları, su kalitesi, su dağıtımı ve atık su arıtma gibi unsurlar bulunuyor.

Üretim Artışı Hızlanan Sektörler

İkinci çeyrekte üretim artışı hızlanan sektörler arasında idari ve destek hizmet faaliyetleri, inşaat, eğitim ve mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yer aldı.

 • İdari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe üretim artışı ilk çeyrekte %32,9 iken ikinci çeyrekte %42,8’e yükseldi. Bu sektör, işe alım, seyahat acenteleri, güvenlik sistemleri gibi hizmetleri içeriyor.
 • İnşaat sektöründe üretim artışı ilk çeyrekte %15,1 iken ikinci çeyrekte %22,7’ye yükseldi. Bu sektörün performansını etkileyen faktörler arasında kamu ve özel yatırımlar, kredi faiz oranları, inşaat malzemeleri fiyatları gibi unsurlar bulunuyor.
 • Eğitim sektöründe üretim artışı ilk çeyrekte %13,4 iken ikinci çeyrekte %19,6’ya yükseldi. Bu sektörün performansını etkileyen faktörler arasında eğitim politikaları, eğitim kalitesi, eğitim talebi gibi unsurlar bulunuyor.
 • Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe üretim artışı ilk çeyrekte %5,5 iken ikinci çeyrekte %13,2’ye yükseldi. Bu sektör, mühendislik, mimarlık, hukuk, muhasebe gibi hizmetleri kapsıyor.

Sonuç

Gürcistan ekonomisi 2023’ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda %7,5 büyüyerek salgın sonrası toparlanma sürecine devam etti. Ancak bazı sektörlerde üretim artışının yavaşlaması veya düşmesi ekonomik aktivitenin tam olarak normale dönmediğini gösteriyor. Gürcistan ekonomisinin gelecekteki performansını etkileyecek faktörler arasında salgının seyri, aşılamada ilerleme, küresel ekonomik koşullar ve siyasi istikrar gibi unsurlar bulunuyor.