Milyonlarca lira borç siliniyor! Cezalarda yüzde 90 indirim uygulanacak

Milyonlarca lira borç siliniyor! Cezalarda yüzde 90 indirim uygulanacak

Kamuya borcu olan milyonlarca vatandaşın vergi, vergi cezaları, idari ve adli para cezalarında yeni dönem başlayacak. Yüzde 90' varan indirim uygulanırken taksit imkanı sağlanacak.

Milyonlarca lira borç siliniyor! Cezalarda yüzde 90 indirim uygulanacak - Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç hazırlığı Meclis gündemine geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın Meclis'e taşıdığı yasa tasarısı ile yürürlük maddeleriyle toplam 24 maddeden oluşan tasarı sayesinde milyonlarca vatandaşın kamuya olan borcunda yeni dönem başlayacak.

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TEKLİF İÇERİĞİ

Milyonlarca vatandaşın kamuoyuna olan borçları tasfiye edilecek tasarı sayesinde vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil edilecek.

Geçtiğimiz dönemde çıkarılan yapılandırma yasalarında hiç görülmemiş yeni düzenlemede kapsam geniş tutulacak. Böylelikle kapsama alınmayan adli para cezaları tasarının içeriğine alınacak. Belediyeye ait borçlar ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları tasarı içeriğine dahil edilecek.

Teklifle ayrıca işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenlemeye gidiliyor.

BORÇ TARİHİ VE ORANI

Düzenleme kapsamında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005'ten itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014'ten itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016'dan itibaren aylık yüzde 0,75 oranını ifade edeceği bilgisi paylaşıldı.

İki ayda ödenen ve 36 ay vade fırsatıyla yapılandırma düzenlemesinde aylık ödeneceği bununla birlikte 48 aya kadar uzatılacağı açıklandı. Yeni tasarıda borçlar için 31 Aralık 2022 tarihi olarak belirlendi.