POMEM 10 bin polis alımı başvuru şartları açıklandı

POMEM 10 bin polis alımı başvuru şartları açıklandı

Türkiye'de Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bu hafta duyurulan 10 bin polis alımına dair başvuru şartları netleşti.

POMEM 10 bin polis alımı başvuru şartları açıklandı - Türkiye'de Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bu hafta duyurulan 10 bin polis alımına dair başvuru şartları netleşti. Ülke genelinde dün Resmi Gazete'de tarafından yayımlanan karara göre 10 bin polis kadrosunun ihdas edildiği belirtildi.

Kadro ihdasının yayınlanmasından hemen sonra polis olmak isteyen kişiler için de başvuru şartları açıklandı.

30. DÖNEM POMEM ALIMI

30. dönem POMEM polis alımlarında başvuru şartları şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak,

Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

KPSS’de Lisans mezunları için P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak. Sizce kaç olmalı? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
- 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
- Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
- Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
- Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
- Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.