Şimşek açıkladı! Sigortada yeni dönem başlıyor

Şimşek açıkladı! Sigortada yeni dönem başlıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sigorta sektöründe kamuoyunu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacağını söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerinin daha verimli, etkin ve öngörülebilir olmasını sağlamak ve kamuyu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacağını bildirdi.
 
Şimşek yaptığı açıklamada, gelişmiş sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin işlem maliyetlerini azaltarak, likidite yaratarak ve yatırımda ölçek ekonomilerini kolaylaştırarak finansal sistemin verimliliğini artırmaya yardımcı olduğunu söyledi.
 
Ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, kaynakları verimli şekilde dağıtmak, riski yönetmek ve uzun vadeli hane halkı tasarruflarını teşvik etmek için sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin mali açıdan sağlam bir temelde çalışmasının çok önemli olduğunu belirten Şimşek, sistemin istikrarlı ve güvenilir bir şekilde işletilmesini sağlamak için de etkin bir finansal sektör politikası ve kurumsal çerçeve gerektiğini bildirdi.
 
Şimşek, bu kapsamda sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerini düzenleyen ve denetleyen kurumlar tarafından politika belgelerinin hazırlandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:
 
"Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliğinin (IAIS) hazırladığı bir raporda, aralarında ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu 58 ülkede finansal istikrarın sağlanmasını amaçlayan bir politika belgesinin kamuya açıklandığı belirtilmektedir. Ülkemizde sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerine ilişkin mevzuatı hazırlamak, ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek ve denetlemek Hazine Müsteşarlığının görev ve yetkisi kapsamındadır. Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili uluslararası standartlara göre düzenleyici ve denetleyici kurumların faaliyetlerinin adil, şeffaf, hesap verebilir ve öngörülebilir şekilde yürütülmesi esastır. Bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektörünün sigortacılık ana ilkelerine uyum düzeyi Dünya Bankası ve IMF tarafından her 5 yılda bir Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) kapsamında değerlendirilmektedir."

"YIL SONUNA KADAR SEKTÖRÜN YOL HARİTASI HAZIRLANACAK" 
 
Şimşek, Hazine Müsteşarlığınca, sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerinin daha verimli, etkin ve öngörülebilir olmasını sağlamak ve kamuyu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörleri Gözetim ve Denetim Politika Belgesi"nin hazırlanacağını ve kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.
 
Söz konusu politika belgesinin, Hazine Müsteşarlığının sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin geliştirilmesine ilişkin hedef ve önceliklerini somut program ve eylemlerle hayata geçirmesini sağlayacak bir yol haritası niteliğinde olacağını anlatan Şimşek, kamu otoritesinin sektöre bakış açısını ve yaklaşımını ortaya koyan bu belgenin dinamik bir yapı taşıyacağını dile getirdi.
 
Şimşek, uygulamaların sonuçları ve sektörün ihtiyaçlarındaki değişimlerin de dikkate alınarak, gerektiğinde güncellenebilecek politika belgesinin yıl sonuna kadar hazırlanacağını söyledi.

"YATIRIMCILARIN ÖNÜ AÇILACAK" 
 
Toplum hayatında ve ekonomide önemli yere sahip sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerindeki gelişme ve büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamanın önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:
 
"Politika belgesi, tüketicilerin korunması, son yıllarda önemli ölçüde yabancı sermaye girişinin bulunduğu sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde yatırım eğiliminin devamlılığının ve mevcut yabancı sermayenin kalıcılığının temin edilmesi, yatırımcıların önünün açılması açısından önem arz ediyor. Bu belge, kamu otoritesine etkili bir izleme ve değerlendirme imkanı da verecektir. 5 yıllık politika belgesi Türk sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin daha başarılı ve üretken olmasına, ülkemiz ekonomisinin gelişiminde daha önemli bir rol üstlenmesine, sektördeki ürün çeşitliliğinin artmasına, Tarım Sigortaları Havuzu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu gibi kamu-özel sektör iş birliğinin başarılı örneklerinin çoğalmasına ve sigortacılığın toplumsal hayatta daha fazla yer almasına katkı sağlamayı amaçlıyor."