TBMM'de oturumların ne zaman geri başlayacağı açıklandı

TBMM'de oturumların ne zaman geri başlayacağı açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu dün ve bugün toplandı.

TBMM'de oturumların ne zaman geri başlayacağı açıklandı - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu dün ve bugün toplandı. Düzenlenen toplantılarda da dün Kahramanmaraş'ta medyana gelen deprem ile ilgili ortak bildiri yayınlanırken tüm parti gruplarının da imzasıyla birlikte yayınlanan bu bildirilerde beraberlik mesajı verildi. Yardımların bölgeye gönderilmesi ve yaralarında en kısa sürede sarılmasına dair vurgu yapılırken Meclis'in ise bugün toplanmadığı ifade edildi.

MECLİS TUTANAKLARI BELLİ OLDU

TBMM Genel Kurulu'nda tutulan tutanakta şu bilgiler yayınlandı.

"8 Şubat 2023 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Haydar AKAR
KÂTİP ÜYELER: Emine Sare AYDIN (İstanbul)
-----0-----
BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60’ıncı Birleşimini açıyorum.
Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz.
Bu nedenle, Anayasa’nın 119’uncu maddesi kapsamında sunulan (3/2276) ve Anayasa’nın 92’nci maddesi kapsamında
sunulan (3/2277) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri ile alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen
diğer işleri sırasıyla görüşmek için 9 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 14.01"

YENİ TOPLANTI TARİHİ!

TBMM'nin Perşembe günü itibariyle toplanması beklenirken kanun tekliflerinin de diğer işlerin görüşülmesine önümüzde ki hafta Salı günü itibariyle de başlanacağı ifade edildi. Gündemde çok merak edilen konular arasında yer alan EYT ile ilgili de borçların yapılandırılması ve kanun tekliflerinin de gelecek hafta 14 Şubat itibariyle başlaması beklenmekte.